Brf Blinkfyren i Malmö - Referensprojekt

Brf Blinkfyren ligger i Västra Hamnen i Malmö. Det var en av de första föreningarna i kvarteret Sjöfararen, där vi skapat en modern och miljösmart del av staden. Projektet är inflyttat och klart.

Brf Blinkfyren har 41 lägenheter på ett till fem rum och kök på mellan 37,5-129,5 kvm. Föreningen består av två hus på fem och nio våningar. Man har anlagt grönytor och planterat träd, buskar och blommor. Det finns gröna tak. I huset finns en kommersiell lokal.

I föreningen finns gemensamhetslokal, cykelrum och barnvagnsförråd. Alla som bor i huset har tillgång till cykel- och bilpool. Det finns parkeringsplatser i ett garage under huset och en del av parkeringsbehovet är löst genom att använda ett befintligt parkeringshus. Det finns genomsläppliga ytskikt (inte asfalt) och fördröjning av dagvatten i magasin.

Huset ligger i del av Västra Hamnen som kallas Masthusen - den första stadsdelen i Norden som har erhållit en hållbarhetscertifiering enligt det internationella systemet BREEAM Communities.

Stadsmiljön har granskats när det gäller dess bidrag till framtida klimatförändringar och sin anpassningsförmåga till nya förhållanden, liksom om man lyckats skapa grönska med högt ekologiskt värde och hur väl man använder resurser som vatten, material och avfall.

Fakta Brf Blinkfyren

Hus: Två huskroppar, ett 5-våningshus med townhousekänsla och ett tornhus på 9 våningar.
Antal lägenheter: 41
Lägenheter: 1-5 rum och kök, på 37,5-129,5 kvm
Byggtid: Från byggstart till inflyttning 21 månader