Referensprojekt i Malmö

Bonum Brf Ankaret i Västra Hamnen i Malmö är miljösmarta seniorlägenheter.

Bonum Brf Ankaret består av 44 lägenheter. Moderna och miljösmarta bostadsrätter för dig som fyllt 55 år. Inne i husen vittnar många små men viktiga detaljer om att hållbarhet står högt på agendan. Hållbara och beprövade material används, och lägenheterna är noga planerade och utförda med tanke på bland annat tillgänglighet.

Huset ligger centralt med goda kommunikationer och närhet till butiksgator, restauranger och service. Den stora satsningen som är gjord på mötesplatser är en viktig del till att området har en så stor attraktivitet. Parker, kajer och grönytor har utvecklats så att man kan umgås på ett trevligt och naturligt sätt. Föreningens gemensamhetslokal inbjuder också till gemenskap och grannsamverkan.