Tusen anledningar att rusta upp miljonprogrammet

Många bostadsområden i Sverige står inför ett omfattande renoveringsbehov. Det handlar framför allt om de områden som byggdes under tillväxtåren på 60- och 70-talet.

Upprustning medför ekonomiska vinster

Områdena behöver få bättre tillgänglighet, energieffektiviseras och anpassas till moderna kommunikationslösningar. En ganska kostsam affär vid första anblicken. Men det finns stora ekonomiska vinster att göra. Genom att rusta upp, förtäta och tänka nytt kan vi bygga bort otrygghet, skapa nya upplåtelseformer och tillföra ny attraktionskraft till befintliga områden.

Att renovera, rusta upp och anpassa miljonprogramsområden till en modern standard och dagens livsmönster är vitaliserande - inte bara för de boende, det ökar attraktionskraften för hela området och kommunen.

Sju perspektiv på framtidens boendemiljöer

Kontakta oss!

 Region Stockholm, Norr, Öst
Carl-Henrik Appel
Mejla Carl-Henrik Appel
Ring 070-5390027

 Region Syd, Väst
Ulrika Nyström
Mejla Ulrika Nyström 
Ring 073-0895350