Tack för din begäran!

Vad händer nu?

Du kommer att få ett brev hemskickat med REK till din folkbokföringsadress med en blankett som du ska fylla i, underteckna och skicka in till oss. När den ifyllda blanketten kommit oss tillhanda behandlar vi din begäran om registerutdrag.

Om du bor eller bott i ett hus som Riksbyggen förvaltar, men inte äger, kan Riksbyggen ha uppgifter om dig på uppdrag av din bostadsrättsförening, alternativt hyresvärd. Vi innehar i sådana fall personuppgifterna i egenskap av personuppgiftsbiträde. Vill du ha information om hur sådana uppgifter behandlas kontaktar du din bostadsrättsförening alternativt hyresvärd. 

Riksbyggen ekonomisk förening
0771-860 860