Brandsläckare i hemmet

Att tända levande ljus är mysigt men tyvärr orsakar det även många bränder i våra hem. Att ha en handbrandsläckare i hemmet kan rädda liv!

Vilken brandsläckare ska du välja?

Ta för vana att aldrig lämna ett rum med levande ljus eller barn ensamma med dessa. Ställ inte ljusen för nära gardiner eller på tv:n och använd ljusstakar av obrännbart material till exempel keramik, glas eller plåt, inte träljusstakar. Om olyckan ändå skulle vara framme är det dock bra att ha en handbrandsläckare nära till hands!

För dig som ska köpa ny brandsläckare finns det en mängd olika benämningar och klasser som du bör känna till för att kunna göra rätt val. Brandsläckare finns i många olika utföranden med olika typer av släckmedel. Dom vanligaste är pulversläckare, skumsläckare, vattensläckare, fettbrandsläckare och koldioxidsläckare. Dessa har i sin tur olika klassificeringar och effektivitet.

Klassificeringen talar om vilka typer av bränder de olika släckarna skall användas för. T ex brand i fasta material (Kass A), bränder i vätskor (Klass B), gasbränder (Klass C), och brinnande matolja (Klass F).

Effektiviteten är ett mått på hur stor brand en handbrandsläckare klarar av att släcka.

Läs gärna på ytterligare hos Brandskyddsföreningen innan du köper en släckare.

Tänka på att:

  • Handbrandsläckare i hemmet bör minst vara A och B klassad.
  • Välj gärna en pulversläckare eftersom de är att föredra av rent släcktekniska skäl.
  • Pulversläckare har mycket släckeffektivitet per kilo släckmedel och är relativt lätt att använda även för dig som ovan användare.
  • Pulversläckaren är relativt underhållsfri.
  • Skumsläckare kräver regelbunden omladdning
  • För hemmet, villan, fritidshuset och kontoret rekommenderas en pulversläckare på minst 6 kg.
  • Släckaren ska vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan. 

Du bör ha minst en handbrandsläckare placerad synligt i anslutning till entré eller annan utgång. Du ska inte behöva gå in i en lägenhet eller ett hus, utan släckaren ska finnas ”på vägen ut”.

Om du har en bostad i flera plan kan det vara bra att ha flera släckare. Handbrandsläckaren bör vara uppsatt med uppfästningsanordning så att bärhandtaget hamnar cirka 90 centimeter över golvet.

Kom också ihåg att vid brand är det röken som är farligast och som orsakar flest dödsfall. Därför bör alla ha en brandvarnare som reagerar på den livsfarliga röken och väcker dig eller uppmärksammar dig på branden om du inte själv ser eller känner någon lukt. Kom ihåg att kontrollera brandvarnaren regelbundet, gärna en gång i månaden.

Läs mer om hur du skyddar ditt hem mot brand!