Statuskontroller

Vi kan erbjuda bostadsrättsföreningar en tjänst som gör det möjligt att få en bra överblick av samtliga lägenheter med fokus på fukt, el och vvs och på så sätt snabbt åtgärda innan skador uppkommit.

Tjänsten innehåller ett förebyggande arbete som bestäms tillsammans med kund (styrelsen) av särskilt utbildad personal vilken minimerar såväl kostnader, tid och olägenheter.

Nyttan för kunden – Vad blir resultatet

Det har blivit allt mer populärt att renovera hemma. Det kan handla om att kakla om badrummet, att installera disk- eller tvättmaskin, lägga klinkergolv eller dra nya elkablar. Om arbetet inte blir korrekt utfört kan det i värsta fall leda till vattenskador, bränder och elolyckor.

Genom statuskontroller kan ni känna en trygghet i att lägenheter kontrolleras avseende installationer, som i förlängningen kan orsaka skador på byggnaden.

Resultatet av statuskontroller blir att såväl kostnader som tid och olägenheter minimeras. Även sociala problem kan upptäckas då statuskontrollanten går igenom alla lägenheter i området/föreningen.

Enligt Bostadsrättslagen har förening och styrelsen ansvar för el, ventilation och vatten i fastigheten inkl. lägenheterna. Enligt samma lagrum har föreningen möjlighet att på den enskilde medlemmens bekostnad avhjälpa brister (som denne ansvarar för) som påverkar andra bostadsrättsinnehavare.

Läs mer om statuskontroller här!