Snöröjning - Vad gäller?

I en bostadsrättsföreningen ansvarar styrelsen för det mesta när det gäller snö och is men det finns några områden som du som boende ansvarar för.

All snöröjning inom den enskilda tomten är fastighetsägarens ansvar, till exempel snöröjning på mark eller snöskottning på tak. Kommunen kan även ålägga en fastighetsägare att fullgöra kommunens skyldighet att snöröja kommunens mark. Vanligtvis innebär det att fastighetsägaren ansvarar för gångvägar eller annat utrymme för gångtrafik i direkt anslutning till fastigheten. Ansvaret ser lite olika ut på olika håll i landet, så föreningen bör kontrollera med sin kommun vad som gäller.

Glöm inte bort balkongen

För mark som är upplåten med bostadsrätt eller ingår i bostadsrätten, ansvarar bostadrättshavaren för skötseln av marken och du kan därför åläggas ansvar för snöröjning på marken. Det kan till exempel vara fallet om du bor i radhus eller småhus med egen tomt. Som bostadsrättshavare ansvarar du även för att ta bort snö och is på din balkong/terrass. Om snön ligger kvar kan smältvatten rinna in i lägenheten och stora fuktskador kan uppstå. Det är därför viktigt att du får undan snön. Är du bortrest måste du ordna med tillsyn och att det finns någon som kan skotta balkongen åt dig. Föreningen ansvarar inte för skador på eventuella möbler eller annat på balkongen vid takskottning och om snö och is faller ned från taken.

Snöskottning på själva taket ska dock aldrig utföras av bostadsrättshavare. Det är ett alltför riskfyllt arbete, som bara bör utföras av seriösa företag med erforderlig säkerhetsutrustning. Arbetet bör absolut inte ske av styrelsen eller enskilda medlemmar själva.