Nyproducerade bostäder är utrustad med DCL-kontakter för belysning

Sedan den 1 april 2019 finns det bara en gällande svensk standard för jordade lamputtag. De benämns DCL-kontakter. Reglerna är tvingande och inga nya bostäder har därför längre den tidigare standarden som kallas kronkontakter.

Vad innebär det?

Det här innebär att dina befintliga lampkontakter sannolikt inte kommer att passa när du flyttar in i en nyproducerad bostad. På Riksbyggen utrustar vi din nya bostad med några så kallade sladdställ, för att du ska kunna ha belysning under inflyttning och första tiden i lägenheten. När du inte behöver dem längre får du gärna återlämna dem till din fastighetsförvaltare på̊ Riksbyggen, så återanvänder vi dem.

Vad behöver du göra?

Om dina befintliga lampor är försedda med kronkontakt kan den jordade stickproppen bytas ut till en jordad DCL-stickpropp. Du får endast byta stickpropp på̊ egen hand om du har kunskap om hur det görs på ett korrekt och säkert sätt. Är du osäker så lämna istället in din lampa till ett elföretag.

Om du har en lampa med ojordad stickpropp går det inte bara att byta ut den till en jordad DCL-propp. Om stickproppen är ojordad men dubbelisolerad ska den bytas till en dubbelisolerad DCL-propp.

Lamputtag i din bostad

Äldre standard:

Ny standard: