Vi bygger långsiktigt hållbara bostäder

Vi på Riksbyggen drivs av att utveckla ett mer hållbart samhälle. Det kan handla om allt från att arbeta med bilpoolslösningar, mätsystem för ekosystemtjänster till betong med mindre klimatpåverkan men också om att ge våra medlemmar de bästa förutsättningarna för att kunna bo och leva hållbart. Det handlar om att Hållbarhet är stort. Och litet. Här ger vi en kort beskrivning om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågorna i vår nyproduktion.

Flest certifierade i Miljöbyggnad

Riksbyggens nyproducerade flerbostadshus med tre eller fler våningar miljöcertifieras. Det finns ett antal olika certifieringssystem på marknaden (så som Miljöbyggnad, Breeam) Redan 2012 började vi på Riksbyggen använda oss av miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad i vår nyproduktion av flerbostadshus och idag är vi den aktör i Sverige som har flest byggnader certifierade enligt Miljöbyggnad.

Några exempel på krav som ställs i Miljöbyggnad:

  • Fuktsäkerhet - höga krav på våtrum och VVS-installationer
  • Dokumentation av material och utfasning av farliga ämnen
  • Låg klimatbelastning och energianvändning
  • Dagsljus och inneklimat - fönster har stor betydelse
  • Inget störande buller i bostaden

Hållbarhetsanalys görs i alla våra projekt

I syfte att få med oss hållbarhetsfrågorna redan från start, gör vi alltid en hållbarhetsanalys i projektet tidigaste fas. Där tittar vi på indikatorer som energi, innemiljö och material. Vi tittar även på social hållbarhet som exempelvis trygghet och trivsel, behov av bilpoolslösning, vilka ekosystemtjänster som finns på befintlig mark och vilka hållbarhetskrav vi ska ställa på byggentreprenörerna Hållbarhetsanalysen ger oss en bra styrning i hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor i våra projekt då den görs innan vi köper marken och sedan följer vi upp den i ett senare skede.

Vi värnar om naturens ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är de tjänster eller funktioner som naturen bidrar med. Det kan handla om att naturen renar vårt vatten, binder koldioxid och reglerar vattenflöden. Dessa tjänster är något som vi är helt beroende av för vår överlevnad. När vi ska bygga nytt analyserar vi vilka ekosystemtjänster som finns på just den platsen och sen ser vi till att vi bevarar eller kompenserar för dom värdena som eventuellt försämras av vår tänkta byggnation.

Läs mer om hur vi skapar en hållbar verklighet

Hållbarhet är stort. Och litet.