Släck lamporna för en ljusare framtid!

27 mars 2021 klockan 20.30 är det dags att släcka lamporna för årets Earth Hour. 2021 är supermiljöåret då världens ledare fattar flera viktiga globala beslut runt ödesfrågor om klimatet och den biologiska mångfalden. Earth Hour har blivit så mycket mer än bara den symboliska nedsläckningen.

Vad är syftet med Earth hour?

2007 gick startskottet för Earth Hour, ett initiativ från Världsnaturfonden med syftet att rädda vår planet och vårt klimat. Initiativet innebär att alla lampor släcks under en timme, den sista lördagen i mars. Tanken är att detta ger en signal till politiker och besluthavare att ta beslut som gör att vi alla kan leva hållbart.

Kolla in Riksbyggens Miljöskola och Klimatkalkylatorn

Riksbyggens Miljöskola kan du bland annat göra ett test och få tips på hur du som individ kan förändra ditt sätt att leva till mer hållbart. 

Ditt ekologiska fotavtryck kan du mäta genom Världsnaturfondens test Klimatkalkylatorn.

Lär dig de fem grundpelarna i Earth hour

Det finns mycket som du själv kan göra för att minska din klimatpåverkan. Earth hour har delat in det i fem områden:

  1. Bilen
  2. Biffen
  3. Börsen
  4. Butiken
  5. Bostaden