Klimatanpassa er fastighet

Allt mer extrema väderförhållanden gör att behoven av att klimatanpassa fastigheterna ökar. Enligt forskarna kan vi förvänta oss stigande havsnivåer, förändrade flöden i vattendrag, högre temperaturer och kraftigare nederbörd. Det är viktigt att arbeta med att minska våra utsläpp, samtidigt behöver vi anpassa oss till det nya klimatet.

Som fastighetsägare har man stort ansvar att själv vidta förebyggande åtgärder för att skydda sin egendom och det finns många sätt att arbeta med klimatanpassning. Nu har vi på Riksbyggen tagit fram en ny hållbarhetsidé som kan hjälpa er i ert arbete med klimatanpassning.

Hållbarhetsidéen är uppbyggd i tre steg som är en föreslagen arbetsgång för att klimatanpassa just er fastighet.

  1. Kartlägga vilka eventuella risker just er fastighet skulle kunna drabbas av.
  2. Identifiera åtgärder. När dessa risker är identifierade finns vår checklista som hjälp. Den innehåller åtgärder kategoriserade utefter klimatrisk för att husen och de boende ska klara allt från kraftiga skyfall till värmeböljor bättre.
  3. Informera boende. Det tredje steget i hållbarhetsidéen är att informera de boende hur de själva kan göra för att förebygga skador och agera på rätt sätt vid en extrem väderhändelse eller andra följdeffekter.

Riksbyggens hållbarhetsidé tillsammans med en checklista och många andra hållbarhetsidéer hittar du på Mitt Riksbyggen” Mitt Riksbyggen.