Bygg en egen fågelholk

Fågelholkar är inte bara bra för fåglarna, utan även spännande för stora och små. Håll koll på vilka flygande hyresgäster som flyttar in i dem.

Varför ska du bygga en fågelholk?

Fåglar söker sig i första hand till naturliga håligheter i äldre och murkna träd för att hitta en boplats. Vårt moderna samhälle och skogsbruk har minskat tillgången på äldre träd och idag råder det bostadsbrist för våra fåglar.

Att sätta upp holkar är både dekorativt och ett sätt att locka trevliga småfåglar till sin trädgård. Dessutom gör du verkligen fåglarna en tjänst, och de i sin tur gör dig en tjänst genom att äta till exempel myggor i omgivningen.

När flyttar fåglarna in?

Nya holkar som hängs upp på våren blir sällan bebodda första sommaren, för fåglarna väljer ofta en äldre holk att bygga bo och lägga sina ägg i.

Bästa tiden på året att sätta upp nya fågelholkar är på hösten, då hinner holkarna vädras ut ordentligt och bli väderbitna.Då smälter de in i naturens färgskala innan det är dags för fåglarna att flytta in och skaffa ungar. 

Var ska du sätta fågelholken?

Holkarna placeras på lämpliga platser i trädgården, vanligtvis på träd men även på husväggar. Undvik att spika direkt i trädet, i stället kan du använda fastspikade tvärslåar på holkens baksida att hänga upp i exempelvis en grenklyka. Fågelholken kan sitta i alla väderstreck såvida den placeras i skugga, däremot är det viktigt att holken sitter så att katter inte kommer åt fåglarna. Undvik sittpinne utanför hålet.

Starar, gråsparvar, pilfinkar, kajor, svalor och tornseglare bor gärna nära varandra medan övriga arter kräver stora avstånd till närmaste holk. Den klassiska fågelholken passar de flesta arter och kan köpas färdig. Det är också enkelt att tillverka en själv, varför inte under en gemensam aktivitet med de boende i föreningen?

Ta hand om dina hyresgäster

Rensa ur holken då och då för att ta bort gammalt bomaterial, döda fågelungar, äggskal, parasiter med mera. Om du rensar ur på hösten förlänger du hållbarheten på holken eftersom bomaterialet suger åt sig fukt. Inredda holkar kan vara mer attraktiva för fåglarna, så om du rensar ur holken kan du under våren ersätta gammalt bomaterial med lite mossa, torrt gräs, sågspån eller liknande.

Mata fåglarna för att hjälpa dem genom vintern. Olika sorters frön och fågelmat lockar olika arter. Ordna matning så att den inte drar till sig råttor och ha hellre en fröautomat än ett fågelbord för att minska smittspridning mellan fåglarna.

Bygg en holk

  1. Se ritningen för att bygga en fågelholk.
  2. Använd ohyvlat virke så att de vuxna fåglarna och ungarna kan klättra utan att halka. Virket ska vara obehandlat så att fåglarna inte påverkas av skadliga kemikalier.
  3. Snedsåga mellan frontstycket och bakstycket för att få passform med takstycket. Ingångshålet borras snett uppåt inåt för att förhindra att regnvatten rinner in.
  4. Klä holkens tak med tjärpapp för att undvika att fukt tränger in och orsakar rötangrepp.
  5. Spika fast ett långt längsgående trästycke på holkens baksida. Med detta fäster holken mot underlaget.
  6. Ingångshålens diameter varierar beroende på vilka gäster du vill ha i holken. Tre centimeter passar talgoxe, blåmes, entita, talltita, svartvit flugsnappare och rödstjärt. Fem centimeter passar stare, göktyta, gråsparv, pilfink och sparvuggla. Sex centimeter passar kaja, skogsduva och pärluggla. 14 centimeter passar knipa, storskrak och kattuggla.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete!