Bli en mästare på att källsortera

Tycker du att det är svårt att veta hur du ska källsortera ditt avfall? Frukta ej! Här kommer tips och trix på hur du blir en mästare i att källsortera.

I våra nybyggda hus planerar vi idag alltid för miljörum där du som boende enkelt kan källsortera ditt skräp. Men i många äldre hus finns det inget miljörum och då är det viktigt att du tar ditt avfall till en återvinningsstation. Kanske har du en mindre insamlingsplats i närheten av ditt boende där du enkelt kan slänga tidningar och pappersförpackningar. Hur som helst så är det inte alltid helt enkelt att veta vilka produkter och avfall som hör till vilken kategori och för att göra det lättare för dig när du återvinner har vi skrivit ihop en lite guide. 

Det är viktigt att källsortera ditt avfall eftersom det kan innehålla värdefulla ämnen som kan återvinnas och bli nya produkter. Detta sparar i sin tur både naturresurser och energi! Avfallet kan också innehålla farliga ämnen som behöver tas omhand på särskilda sätt, så det inte hamnar i naturen och förstör för både miljön och människor.  Så att källsortera avfallet är verkligen dubbelt bra!

Tidningar

 • Dags och veckotidningar
 • Tidskrifter
 • Kataloger
 • Reklamblad
 • Broschyrer
 • Kontorspapper
 • Skriv och ritpapper
 • Pocketböcker

Var noga att ta bort plastomslag om detta finns. Häftklamrar kan lämnas kvar, dessa tas bort med magneter vid senare tillfälle.

Pappersförpackningar

Exempel på pappersförpackningar:

 • Mjölk- och juiceförpackningar
 • Pappersbärkassar
 • Wellpapplådor
 • Omslagspapper

Plastförpackningar

Exempel på plastförpackningar:

 • Plastbärkassar
 • Plastpåsar
 • Plasttuber
 • Refillpaket
 • Plastfolie
 • Innerpåsar i till exempel müslipaket
 • Plastflaskor
 • Plastburkar
 • Små dunkar och hinkar (sylt, yoghurt)
 • Chipspåsar
 • Frigolit

Metallförpackningar

 • Konservburkar
 • Sprayburkar
 • Tuber 
 • Kapsyler
 • Metallock
 • Torra målarburkar (torra och urskrapade) 

Glasförpackningar

Exempel på glasförpackningar:

 • Glasflaskor
 • Glasburkar

Sortera och lämna färgade och ofärgade glasförpackningar var för sig. De olika förpackningarna hålls skilda åt genom hela återvinningsprocessen.

OBS! Viktigt att inte blanda ihop glasförpackningar med andra föremål så som keramik, porslin, dricksglas (inte förpackningar). De ska sorteras som hushållsavfall eller grovsopor.

Elavfall

Exempel på elavfall:

 • Dammsugare
 • Strykjärn
 • Kaffekokare
 • Lysrör och glödlampor

En tankeregel kan vara att alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som elavfall när de är förbrukade. Om det är större elavfall så som ugn eller kylskåp kan kommunen hämta det mot en avgift.

Ett tips är också att alla butiker som säljer ny elektronik också behöver kunna ta emot och återvinna gamla elartiklar. I mindre butiker återvinner de till exempel din gamla mobil mot att du köper en ny och i större butiker tar de emot begagnade elartiklar oavsett om du har köpt någonting nytt eller inte.

Grovsopor

Exempel på grovsopor:

 • Gamla och trasiga möbler
 • Verktyg utan sladd eller batteri
 • Metallskrot så som stekpannor

Om du inte har möjlighet att själv lämna det på återvinningsstation kan du mot en avgift beställa hämtning av kommunen.

Farligt avfall

Batterier och elektroniska produkter kan innehålla farliga ämnen som till exempel kemikalier, färger, lösningsmedel och läkemedel. Batterier kan lämnas i holkar på många platser i tätorter eller i matbutiker.

Dessa typer av produkter är något av det viktigaste att sortera ut då det kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt.

Kommunens återvinningscentral tar emot de flesta slags farligt avfall. Det kan också finnas miljöstationer, exempelvis vid bensinstationer, där farligt avfall kan lämnas. En del farligt avfall kan du också lämna i butiker och liknande.

Matavfall

Genom att behandla matavfallet biologiskt kan man göra biogas av det. Biogasen kan användas som bränsle i olika fordon. Av resterna kan man sedan göra biogödsel som återför näringsämnen till åkermarken så att kretsloppet sluts.

Beroende på hur matavfallet behandlas gäller olika regler för vad som ska sorteras ut. Men ha som tumregel att alltid använda de särskilda påsarna för matavfall som delas ut. Så återanvänder vi näringen!

Om du vill läsa om hur du ska sortera textilier, trädgårdsavfall eller kanske olika bildelar kan du läsa mer på sopor.nu