Bli en mästare på att källsortera

Tycker du att det är svårt att veta hur du ska källsortera ditt avfall? Frukta ej! Här kommer tips och trix på hur du blir en mästare i att källsortera.

Vad ska slängas var?

I våra nybyggda hus planerar vi idag alltid för miljörum där du som boende enkelt kan källsortera ditt skräp. Men i många äldre hus finns det inget miljörum och då är det viktigt att du tar ditt avfall till en återvinningsstation.

Kanske har du en mindre insamlingsplats i närheten av ditt boende där du enkelt kan slänga tidningar och pappersförpackningar. Hur som helst så är det inte alltid helt enkelt att veta vilka produkter och avfall som hör till vilken kategori och för att göra det lättare för dig när du återvinner har vi skrivit ihop en lite guide. 

Det är viktigt att källsortera ditt avfall eftersom det kan innehålla värdefulla ämnen som kan återvinnas och bli nya produkter. Detta sparar i sin tur både naturresurser och energi!

Avfallet kan också innehålla farliga ämnen som behöver tas omhand på särskilda sätt, så det inte hamnar i naturen och förstör för både miljön och människor.  Så att källsortera avfallet är verkligen dubbelt bra!

Släng det här bland tidningar och returpapper

Var noga att ta bort plastomslag om detta finns. Häftklamrar kan lämnas kvar, dessa tas bort med magneter vid senare tillfälle.

 • Dags och veckotidningar
 • Tidskrifter
 • Kataloger
 • Reklamblad
 • Broschyrer
 • Kontorspapper
 • Skriv och ritpapper
 • Pocketböcker

Släng det här bland pappersförpackningar 

 • Mjölk- och juiceförpackningar
 • Pappersbärkassar
 • Wellpapplådor
 • Omslagspapper

Släng det här bland plastförpackningar

 • Plastbärkassar
 • Plastpåsar
 • Plasttuber
 • Refillpaket
 • Plastfolie
 • Innerpåsar i till exempel müslipaket
 • Plastflaskor
 • Plastburkar
 • Små dunkar och hinkar (sylt, yoghurt)
 • Chipspåsar
 • Frigolit

Släng det här bland metallförpackningar

 • Konservburkar
 • Sprayburkar, pystomma (dock ej färg, lim, lack etc.)
 • Tuber 
 • Kapsyler
 • Metallock
 • Torra målarburkar (torra och urskrapade) 

Släng det här bland glasförpackningar

 • Glasflaskor
 • Glasburkar

OBS! Sortera och lämna färgade och ofärgade glasförpackningar var för sig. De olika förpackningarna hålls skilda åt genom hela återvinningsprocessen. Blanda inte ihop glasförpackningar med andra föremål som keramik, porslin, dricksglas (som inte är förpackningar). De ska sorteras som hushållsavfall eller grovsopor.

Släng det här bland elavfall

 • Dammsugare
 • Strykjärn
 • Kaffekokare
 • Lysrör och glödlampor
 • Datorer
 • Mobiltelefoner
 • Tangentbord
 • Bildskärmar
 • Brödrost
 • Hårfön

Tankeregel! En tankeregel kan vara att alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som elavfall när de är förbrukade. Om det är större elavfall som en ugn eller kylskåp kan kommunen hämta det mot en avgift.

Visste du att! Elavfall är också farligt avfall och det är viktigt att det sorteras och omhändertas på rätt sätt.

Tips! Ett tips är också att alla butiker som säljer ny elektronik också behöver kunna ta emot och återvinna gamla elartiklar. I mindre butiker återvinner de till exempel din gamla mobil mot att du köper en ny och i större butiker tar de emot begagnade elartiklar oavsett om du har köpt någonting nytt eller inte.

Släng det här bland grovsopor

 • Gamla och trasiga möbler
 • Verktyg utan sladd eller batteri
 • Metallskrot så som stekpannor

Visste du att! Om du inte har möjlighet själv att lämna grovsoporna på återvinningsstation kan du mot en avgift beställa hämtning av soporna från kommunen.

Vad gör man med farligt avfall?

Batterier och elektroniska produkter kan innehålla farliga ämnen som till exempel kemikalier, färger, lösningsmedel och läkemedel. Batterier kan lämnas i holkar på många platser i tätorter eller i matbutiker.

Dessa typer av produkter är något av det viktigaste att sortera ut då det kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt.

Kommunens återvinningscentral tar emot de flesta slags farligt avfall. Det kan också finnas miljöstationer, exempelvis vid bensinstationer, där farligt avfall kan lämnas. En del farligt avfall kan du också lämna i butiker och liknande.

Vad händer med matavfallet?

Genom att behandla matavfallet biologiskt kan man göra biogas av det. Biogasen kan användas som bränsle i olika fordon. Av resterna kan man sedan göra biogödsel som återför näringsämnen till åkermarken så att kretsloppet sluts.

Beroende på hur matavfallet behandlas gäller olika regler för vad som ska sorteras ut. Men ha som tumregel att alltid använda de särskilda påsarna för matavfall som delas ut. Så återanvänder vi näringen!

Om du vill läsa om hur du kan sortera textilier, trädgårdsavfall eller olika bildelar kan du läsa mer på sopor.nu