Totalförvaltning för bostadsrättsföreningar

I en totalförvaltning får du allt ifrån ekonomisk och teknisk förvaltning till energiförvaltning samt fastighetsservice.

Ta ett helhetsgrepp kring fastighetsförvaltningen

Söker du någon som tar hand om hela förvaltningen av föreningens fastigheter? Då är vi på Riksbyggen ett intressant alternativ.

Kontakta oss

Vad innebär totalförvaltning?

Många bostadsrättsföreningar väljer totalförvaltning från oss på Riksbyggen. Det innebär, precis som namnet antyder, en servicelösning där alla delar inom fastighetsförvaltningen ingår.

De främsta anledningarna till att många bostadsrättsföreningar väljer totaförvaltning från Riksbyggen är att vi kan erbjuda en hög tillgänglighet, lokal närvaro och djup kompetens inom alla delar av fastighetsförvaltningen. Det gör att du får en personligare och mer närvarande service.

Med vår långa erfarenhet och kunnande får du en förvaltare som, utan mellanhänder, tar ett långsiktigt och hållbart ansvar om din fastighetsförvaltning. Totalförvaltning omfattar ekonomisk och teknisk förvaltning, energiförvaltning samt fastighetsservice.

Få reda på mer om förvaltning för brf

Ange namn*
Ange e-post*
Ange telefonnummer*
Ange ort*

Jag vill veta mer om (minst ett val):

Gör en felanmälan

Sök jobb och praktik