Totalförvaltning

Låt Riksbyggen ta hand om hela förvaltningen av din bostadsrättsförening med hjälp av den heltäckande servicelösningen totalförvaltning. Vi erbjuder hög tillgänglighet, lokal närvaro och djup kompetens inom alla delar av fastighetsförvaltningen.

Få prisförslag på de tjänster ni behöver

 • Välj bland färdiga tjänstepaket
 • Eller plocka ihop exakt de tjänster ni behöver
 • Vi återkommer med ett prisförslag för just er
Välj tjänster och få en offert

I tjänsten totalförvaltning ingår:

 • Ekonomisk förvaltning
 • Teknisk förvaltning
 • Verksamhetsservice
 • Fastighetsdrift
 • Lokalvård
 • Utemiljö

Ta ett helhetsgrepp kring fastighetsförvaltningen

Totalförvaltning innebär, precis som namnet antyder, en servicelösning där alla delar inom fastighetsförvaltningen ingår. Alltifrån ekonomisk och teknisk förvaltning till fastighetsdrift och utemiljö. De främsta anledningarna till att många bostadsrättsföreningar väljer totaförvaltning från Riksbyggen är att vi kan erbjuda en hög tillgänglighet, lokal närvaro och djup kompetens inom alla delar av fastighetsförvaltningen. Det gör att du som kund får en personligare och mer närvarande service.

Ett helhetstänkande är en förutsättning för att en bostadsrättsförening ska fungera. Det är lika viktigt med välskötta trapphus och gårdar som att ekonomin hanteras på ett bra sätt. Allt för att bevara fastighetens värde. I Totalförvaltning ingår specialister inom varje område med erfarenhet och närvaro som ökar både trivseln och husets värde.

Ekonomisk förvaltning >

Med ekonomisk förvaltning av Riksbyggen får styrelsen hjälp att skapa en stabil ekonomi som förvaltas effektivt i enlighet med lagar och förordningar. En helhetslösning på allt från budget och årsredovisningar till att räkningar betalas i tid och bokförs rätt. Tryggt och bekvämt för både styrelse och medlemmar.

Teknisk förvaltning >

Ta väl hand om er fastighet. Det är ett av de bästa sätten att behålla, eller till och med öka, värdet på den. En välskött byggnad med planerat underhåll är bra för föreningens ekonomi och skapar samtidigt en trevlig och trygg boendemiljö för medlemmarna.

Verksamhetsservice >

Med en effektivare administration kan styrelsen lägga mer kraft på strategier och långsiktig utveckling av fastigheten. Använd en eller flera tjänster inom Verksamhetsservice för ett effektivare och mer hållbart arbete så att din styrelse kan leva upp till sitt ansvar för dokumenthantering och planering.

Fastighetsdrift >

Det är skönt att bo i en fastighet där allt fungerar. Där din styrelse och dina medlemmar kan känna sig trygga i att lamporna lyser. Där du vet att värme, ventilation och vatten hålls under uppsikt så att eventuella problem åtgärdas i rätt tid av rätt kompetens. Kort sagt, att allt fungerar som det är tänkt.

Lokalvård >

Att ha välstädat i hus och omgivning är en viktig faktor för att trivas. Riksbyggen har lång erfarenhet av effektiv och hållbar lokalvård. Ni får hjälp att hålla trapphus, entréhallar, tvättstugor, soprum och övriga gemensamma utrymmen rena och inbjudande.

Utemiljö >

Välskötta gårdar och grönska är viktiga för att skapa trivsel och trygghet. Riksbyggen har lång erfarenhet av att ta hand om trädgårdar, gräsmattor, buskar, gångar, uteplatser och annat i husets omgivning. I grundtjänsten ingår tjänster som förbättrar trivsel och trygghet i utemiljöerna under hela året.

Få prisförslag på de tjänster ni behöver

 • Välj bland färdiga tjänstepaket
 • Eller plocka ihop exakt de tjänster ni behöver
 • Vi återkommer med ett prisförslag för just er
Välj tjänster och få en offert