Totalförvaltning för företag

Utifrån era förvaltningsbehov skräddarsyr vi en långsiktig helhetslösning. Med en kontaktperson blir det dessutom enkelt och bekvämt.

Ta ett helhetsgrepp om förvaltningen

Utifrån era förvaltningsbehov skräddarsyr vi en långsiktig helhetslösning. Med en kontaktperson blir det dessutom enkelt och bekvämt.

Kontakta oss

Ett helhetsgrepp om företagets förvaltningsbehov

Riksbyggens totalförvaltning är en omfattande servicelösning som tar hand om hela ditt företags förvaltningssituation, från ekonomisk- och teknisk förvaltning samt fastighetsservice till mindre ombyggnationer. En av anledningarna till att många fastighetsägare väljer Riksbyggens förvaltning är att vi erbjuder en helhetslösning med enhetlig och samordnad förvaltning över hela landet.

Fördelar med att välja Riksbyggens förvaltning

  • Riksbyggen har en rikstäckande organisation.
  • Du får en förvaltning med hög tillgänglighet och stor lokal kännedom vilket ger dig en personligare mer närvarande service.
  • Riksbyggens långa erfarenhet och kunnande ger dig en förvaltare som, utan mellanhänder, tar ett långsiktigt och hållbart ansvar om din fastighetsförvaltning.

Få reda på mer om förvaltning för företag och fastighetsägare

Ange namn*
Ange e-post*
Ange telefonnummer*
Ange ort*

Jag är intresserad av (minst ett val):

Gör en felanmälan

Sök jobb och praktik