Christian Bengtzelius, föreningschef på Riksbyggen tipsar om Styrelserummet

Här berättar Christian Bengtzelius, föreningschef på Riksbyggen, om Styrelserummet. Ta del av hans tips på smarta funktioner som gör styrelsearbetet mer lätthanterligt och tidseffektivt.

Varför ska man använda Styrelserummet?

-Styrelserummet underlättar styrelsearbetet med ordning och reda genom att samla allt på samma plats.  Ordföranden har stor användning av basfunktioner som dagordning vilket gör det enklare att leda möten då alla punkter, bilagor och relaterad information finns digitalt kopplade till dagordningen och samlat på samma plats. För sekreteraren underlättas uppdraget genom digital signering och att dagordningen omvandlas till protokoll utan att behöva ha olika filhanteringssystem. Verktyget för att ha digitala möten i samma system som filhanteringen förenklar för alla i styrelsen.

Vilka funktioner används är mest populära?

-De funktioner som används mest i Styrelserummet är att skriva dagordning, protokoll och digital signering. Jag vill slå ett slag för att när man signar upp för en testperiod av Styrelserummet bör man börja just med detta som bas. Det finns en mängd funktioner i Styrelserummet och vissa är mer avancerade och tar lite tid att sätta i gång. Starta med basen för att uppstarten ska bli överkomlig och plocka sedan på fler och fler funktioner vartefter.

Finns det några nya funktioner på gång i Styrelserummet?

-Just nu har vi lanserat en ny funktion som heter avtalshantering, här lägger styrelsen in avtalsfakta som uppsägningstid och villkor, när det sedan närmar sig uppsägningstidens slut får man en avisering om detta i Styrelserummet. Detta skapar god överblick och minskar risken för att man missar att säga upp avtal i tid.

Har du någon funktion som du vill tipsa om?

-Den automatiska ”Att göra listan” är ett effektivt sätt att hålla koll på vem som ska göra vad och när. Att göra listan skapas automatiskt från protokollet och går ut till utsedda ansvariga. Smart och enkelt att hålla koll på ansvarsområden!