Riksbyggen och Svenska Bostadsfonden i lyckat samarbete

Svenska Bostadsfonden är den snabbast växande publika bostadsfonden i Sverige som enbart investerar i bostadsfastigheter. Sedan 2012 ansvarar Riksbyggen för drift och skötselentreprenaden i cirka 80 av Svenska Bostadsfondens fastigheter, från Ystad till Luleå.

Välskötta fastigheter skapar lönsamhet

En av Svenska Bostadsfondens främsta ambitioner är att tillhandahålla ett investeringsalternativ för både företag, privatpersoner och institutionella kunder i form av delägarskap i Svenska hyresfastigheter. För att investeringen ska vara så attraktiv som möjligt krävs en aktiv förvaltning så att fastigheterna är väl underhållna och behåller eller på sikt ökar i värde.

Enhetlig entreprenad i hela landet

När Svenska Bostadsfonden letade efter en partner till sin drift och skötselentreprenad efterlyste man en förvaltare som skulle finnas i hela landet. Med Riksbyggens rikstäckande organisation får man en enhetlig och samordnad leverans med hög kvalitet över hela sitt fastighetsbestånd. Den höga närvaron och lokala kännedomen gör att det skapas ett tätt samarbete där Riksbyggen aldrig är mer än ett telefonsamtal bort.

Skräddarsydda lösningar

Tack vare det nära samarbetet har Riksbyggen också en möjlighet att paketera en förvaltningslösning som är anpassad och skräddarsydd efter kundens lokala behov och önskemål. Det gör även att Riksbyggen kan styra rutiner och administration så att det dagliga arbetet blir smidigare, effektivare och enklare för kunden men även för Riksbyggens tekniker och förvaltningspersonal ute på fältet. Med en enhetlig entreprenad blir det också lättare att hålla ordning och få överblick på allt från rapporter till fakturor och offerter.

Riksbyggen och Svenska Bostadsfonden har hittills haft ett lyckat samarbete och bra dialog. Nästa naturliga steg blir att utveckla samarbetet och ta det till en ny nivå.

Kontakt

 
 
Marknadsområdeschef
Anders Tenggren
08-698 42 49
Mejla Anders Tenggren