Ovanligt uppdrag: Förvalta ett slott från 1100-talet

När Riksbyggen tog över underhållet av Nyköpingshus 2013 var slottet i behov av regelbunden översikt och energieffektivisering. Men att ta hand om en kulturmärkt byggnad är inga problem för Sveriges största fastighetsförvaltare.

– Det här är ett roligt och omväxlande jobb och Riksbyggens kompetens kring hållbarhetsfrågorna kommer väl till användning i den här typen speciella byggnader, säger Carl Segelborg, drifttekniker och ansvarig för uppdraget. 

Nyköpingshus har en lång och rik historia bakom sig. Det var bland annat där som Nyköpings gästabud utspelade sig i december 1317 när Sveriges kung Birger Magnusson fängslade sina bröder hertigarna Valdemar och Erik och lät dem svälta ihjäl i fängelsetornet. Idag finns bland annat Sörmlands Museum i slottet som lockar besökare från hela världen. Och det är Riksbyggen som ser till att Nyköpingshus är fritt från skador och andra fel. 

– Vi har ett så kallat funktionsavtal med Statens Fastighetsverk för Nyköpingshus sedan 2013. För vissa åtgärder måste vi kontakta slottsarkitekten som då är med och godkänner vad vi får göra och inte, säger Carl Segelborg, drifttekniker och ansvarig för uppdraget.

Eftersom Nyköpingshus är en kulturbyggnad var den i bra skick när Riksbyggen tog över uppdraget. Carl Segelborg och hans kollegor gör regelbundet ronder på slottet dokumenterar byggnadens status – och ger förslag på åtgärder. Det förebyggande arbetet är viktigt och sparar mycket kostnader. 

– Jag har bland annat lärt mig att förr i tiden så byggde man för att saker skulle hålla länge. De största problemen just nu är inbrott, skadegörelse och klotter, säger Carl Segelborg. 

Han förklarar att det är viktigt att lägga ner lite extra tid på Nyköpingshus eftersom de vill bevara så mycket som möjligt av den ursprungliga miljön. De energibesparande åtgärderna i slottet handlar till stor del om att justera och förbättra ventilationen och uppvärmningsanläggningen.

– De tjocka stenväggarna håller värmen bra men tar lång tid att värma upp. Efter sommaren är slottet varmt långt in i september och det motsatta förhållandet gäller efter vintern, att trimma inställningarna och hålla koll på energianvändningen är viktigt, säger Carl Segelborg. 

Området omfattar förutom slottet även ett tiotal byggnader, bland annat Landshövdingens residens i Nyköping och en forskningsstation en bit utanför staden. 

– Ingen dag är den andra lik. Det finns alltid något att göra och vi får hela tiden nya utmaningar. Det är också en extra bonus att få befinna sig i dessa historiska miljöer, säger Carl Segelborg.