ICA Fastigheter – förvaltning från Ystad till Kiruna

Sedan 2007 har Riksbyggen förvaltat ett stort antal fastigheter inom ICA-koncernens alla olika profiler - från ICA Maxi Stormarknad och ICA Kvantum, till ICA Supermarket och ICA Nära - från Ystad i söder till Kiruna i norr.

När Riksbyggen gick in som partner till ICA var det en av utmaningarna att samordna ICA’s marknadsområden och skapa en enhetlig förvaltningsleverans över hela landet. Arbetet har fallit väl ut och idag är Riksbyggen ICA:s förlängda arm inom förvaltning. Riksbyggen utvecklar ständigt affären och det långsiktiga målet är att upplevas och vara en naturlig del av ICA.

2015 undertecknades ett nytt avtal som ger ett fördjupat samarbete där Riksbyggen sköter driftentreprenaden hos 74 av ICA:s cirka 130 fastigheter i hela landet.

Avtalet är ett så kallat partneringavtal. Det vill säga att med Riksbyggen som leverantör av fastighetsskötsel och FM-tjänster sparar ICA både tid samt personalresurser och kan ägna sig åt sin kärnverksamhet som är att stödja ICA och förse ICA Gruppen med strategiska lokaler i både egenägda samt hyrda fastigheter.

Riksbyggen sköter allt från inre och yttre skötsel, drift och underhåll till värme, ventilation och sprinklersystem, till att städa och klippa gräsmattor.

Ett tätt samarbete

I det dagliga arbetet innebär partneringavtalet att Riksbyggen i största möjliga mån jobbar direkt med hyresgästerna och tillsammans planerar vad som skall åtgärdas och när det skall genomföras. Den täta kundkontakten med hyresgästerna gör att vi kan möta våra kunders behov på bästa sätt. Den lokala förankringen gör samarbetet både personligt, tryggt och effektivt.

När det dyker upp oförutsedda saker är det många hyresgäster som väljer att komplettera med tjänster utöver avtalet. Riksbyggen är aldrig mer än ett telefonsamtal bort. Vår jourservice har öppet dygnet runt, året om.

Långsiktighet lönar sig

Med Riksbyggen som leverantör av fastighetsskötsel, drift och facility management, får ICA Fastigheter AB en dedikerad partner som tar ett långsiktigt helhetsansvar, samtidigt som ICA:s förvaltare kan fokusera på utveckling av handelsplatserna och fastigheterna.

Hittills har samarbetet mellan Riksbyggen och ICA varit en framgångssaga och det nya avtalet vittnar om att det gynnsamma samarbetet kommer att fortsätta under lång tid framöver. Riksbyggens ambition är att få förtroendet att förvalta samtliga av ICA:s fastigheter inom en 3-årsperiod.

Kontakt

 
 
Marknadsområdeschef
Anders Tenggren
08-698 42 49
Mejla Anders Tenggren