Solceller ger värme och el med hjälp av innovativ lösning

Det har blivit mycket populärt att installera solceller för att minska sitt klimatavtryck. Nu kommer nästa steg, där Riksbyggen hjälper SEB Investment Management att installera hybridpaneler på deras bostadsfastigheter i Malmö – något som tar tillvara fyra gånger mer solenergi än vanliga solceller.

Stort intresse för miljö och klimat

SEB Investment Management förvaltar fastighetsfonder som tillsammans äger ett trettiotal fastigheter med cirka 3 000 lägenheter. Några av dessa finns i Malmö och förvaltas av Riksbyggen. Redan 2015 började man gemensamt att ersätta den befintliga gasuppvärmningen med bergvärme, dels för att spara pengar, dels för att spara miljö.

– Totalt innebar det en minskning med vårt koldioxidavtryck med cirka 1 000 ton, säger Rickard Gavel, portföljförvaltare på SEB Investment Management.

Men det räcker inte. SEB:s fondbolag har som mål att bli koldioxidneutrala och banken driver frågan väldigt hårt.

- Dessutom finns det ett stort intresse från samhället i stort. Oavsett om vi möter investerare eller hyresgäster så ställer de krav i frågan, och vi är dessutom övertygade om att fastigheter med mindre påverkan på miljön är en bra investering på lång sikt, säger Björn Arvidsson, portföljförvaltare på SEB Investment Management.

Fyra gånger mer solenergi

För några år sedan började fondbolaget att installera solceller på sina fastigheter. Under 2020 fick Riksbyggen upp ögonen för Hybrid Solar System, HYSS, och rekommenderade lösningen till SEB.

- Enkelt uttryckt är det en kombination, eller en hybrid, dels av solpaneler som gör el, dels av solpaneler som värmer vatten och detta kombineras med en effektiv värmepump, säger Tommy Kjellén, kundansvarig på Riksbyggen och fastighetschef för de berörda fastigheterna.

- Det gör att man får ett mycket större effektuttag än om man bara väljer en av varianterna. I snitt omvandlar hybridpanelerna fyra gånger mer solenergi än en vanlig solcellspanel gör.

På fastigheterna i Malmö innebär det att man för det första får ut värme, för det andra att energi från panelerna kan skjutas rakt ner i borrhålen för bergvärme vilket minskar behovet av köpt el för att hålla anläggningen igång. Samtidigt värmer panelen upp byggnaderna och tappvarmvattnet för hyresgästerna.

- Sammantaget är det här ytterligare ett steg på vägen att bli helt koldioxidneutral, förklarar Tommy Kjellén.

”Steget före Parisavtalets krav”

Riksbyggens installation av hybridpanelerna på fastigheten i Malmö inleddes i våras och blev klara i början av hösten.

- Än så länge är det hela i sin linda, och nu under hösten kommer vi att följa produktionen för att se vad vi får för effekt, för att sedan kunna utvärdera installationen och se hur vi kan ta det vidare säger Richard Gavel.

- Det viktiga för oss är att ligga steget före Parisavtalets krav, dels för att det är bra ekonomiskt, men framförallt för att vara med och bidra till lägre koldioxidutsläpp.