Kommande
Kommande

CW Borgs Väg

Anmäl intresse

Riksbyggen vann i slutet av 2016 en markanvisningstävling i Stenungsund. Kommunens detaljplanearbete startades upp under 2021, anmäl intresse för att få information när vi har något nytt att berätta.

Fakta

Lägenheter 0
Status Kommande

Bostäder på CW Borgs Väg i Stenungsund

Syftet med detaljplanen är att pröva ambitionerna av markanvisningstävlingen, vilket innebär att utreda platsens förutsättningar samt ta fram planhandlingar. Detaljplanen beräknas kunna vara antagen 2022 och en förhoppning om att den vinner lagakraft under 2023. När samrådshandlingar finns framtagna kommer hemsidan att uppdateras med mer information.

Innehåll i detaljplanen:

  • En Bonum bostadsrättsförening cirka 60 lägenheter
  • En Riksbyggen bostadsrättsförening cirka 40 lägenheter
  • Trygghetsboende (En kooperativ hyresrättsförening som  kommunen bildar ihop med Riksbyggen där insatsen är låg för de boende som brukar vara 70+) cirka 60 lägenheter
  • Butiker i bottenplan

Preliminär tidplan

Det är alltid svårt att beräkna hur lång tid en detaljplan tar innan den vinner laga kraft, men utgår vi från att det sker under 2023 och vi kan jobba vidare med bygglov så är den tidigaste inflyttningen i området under 2025 och det som kommer stå klart först är Trygghetsboendet. Tidigaste säljstarten gällande bostadsrätterna skulle i så fall kunna vara sommaren 2024 och en inflyttning hösten 2026.

Anmäl intresse

I det här tidiga skede finns inte så mycket information och det kommer inte heller skickas nyhetsbrev så ofta, men så fort vi har ny information kommer vi hålla dig som lämnat intresseanmälan informerad.

Du anmäler intresse till området som helhet och när detaljplanen är klar och vi kommit längre så kommer vi informera om hur du går vidare beroende på om du är intresserad av de kooperativa hyresrätterna, Bonum eller en bostadsrätt. Om det är bostadsrätterna som du är intresserad av är det en klar fördel att redan nu gå med i Riksbyggen Förtur. För de kooperativa hyresrätterna gäller däremot inte Riksbyggen Förtur.

Läs mer på kommunens sida för detaljplanen gällande CW Borgs Väg

Anmäl intresse till CW Borgs Väg

Du behöver enbart göra en intresseanmälan per bostadsprojekt även om du är intresserad av flera objekt. Du får löpande information och möjlighet att lämna ditt intresse för specifika objekt i ett senare skede. På mittriksbyggen.se ser du vilka bostadsprojekt du anmält dig till.

Kontakt

Karin Ekström

Karin Ekström

Sälj- och marknadsansvarig
Telefonnummer
E-post
Förtur

Riksbyggen Förtur ökar möjligheten att välja bostad

Gå med i Riksbyggen Förtur och få chansen att se och välja nyproducerade bostadsrätter, äganderätter och hyrköp innan de finns tillgängliga för allmänheten.

Skaffa Förtur

Trygghet när du köper bostadsrätt

Riksbyggens Trygghetslöfte ger ett ekonomiskt skydd för dig om något oförutsett händer.

Trygghetslofte NY.jpg

Vårt Trygghetslöfte

Att köpa en nyproducerad bostadsrätt

Intresserad av att köpa ny bostadsrätt? Här går vi steg för steg igenom hur ett bostadsköp går till.

Hus med solceller.jpg

Så här går köpet till

Bra att veta om bostadsrätt från A till Ö

Allt du behöver veta om att bo och köpa en nyproducerad bostadsrätt, från amortering till årsavgift.

Lampa_bocker.jpg

Bra att veta vid bostadsköp