Hur kan jag kontakta styrelsen

Ibland behöver du komma i kontakt med styrelsen i din bostadsrättsförening. Styrelsen behöver exempelvis besvara och åtgärda ett problem i er fastighet. Här beskriver vi vanliga kontaktvägar som du som boende kan använda.

Medlemmarna har ingen egentlig formell rätt att inverka på styrelsens arbete – men det finns ju inget som hindrar att en medlem hör av sig till föreningens styrelse med synpunkter. Det kan även hänt något i lägenheten, en skada eller brist som behöver styrelsens uppmärksamhet och åtgärd.

Kontaktvägar till styrelsen

De flesta föreningar har någon kontaktväg till styrelsen angiven, i trapphus, på föreningens hemsida, i nyhetsbrev eller på månadsavin. Finns det en uttryckt kontaktväg ska du som boende i föreningen använda dig av den. Det kan vara frestande att haffa styrelsens ordförande när hen hämtar posten, eller föreningens sekreterare i tvättstugan, men tänk på att de också är vanliga personer precis som du, och kan behöva ett privatliv mellan styrelsens alla ärenden. Det här är generellt skrivet – en del föreningar är små, och man har tät kontakt; att stå och småprata grannar emellan är ju en sak.

I större föreningar kan dock styrelsearbetet vara mycket omfattande, och det kan vara svårt om alla medlemmar ”kastar sig över” styrelseledamöterna så snart de lämnar sin lägenhet, eller ringer och mailar dygnet runt. Det här ser självklart olika ut i olika föreningar. Det bästa är om man kan hitta en ömsesidig respekt och arbetsgång, som fungerar för alla, styrelse så väl som boende.

Många föreningar har en gemensam e-postadress dit man kan vända sig med frågor till styrelsen. Har du ett ärende som är svårt att beskriva, eller inte vill använda dig av e-posten av andra skäl finns det inget som hindrar att du mailar och frågar hur det ska lösas, eller vänder dig till någon av ledamöterna i styrelsen och hör efter hur ni kan göra då. Många föreningar har en egen Facebook-sida eller hemsida. Det kan vara ett bra informations- och diskussionsforum även om en sådan sida inte kan ersätta all formell kommunikationen styrelsen och medlemmar emellan.

Styrelsen svarar inte - vad ska jag göra?

I enstaka fall kan styrelsen vara svår att nå, eller svarar inte på medlemmars förfrågningar. Det är förstås inte så lyckat men kan bero på flera saker. Styrelsen kanske är överhopad med arbete och har missat ditt ärende, det kan ha blivit något tekniskt problem som gör att ditt meddelande inte kommit fram – eller, i värsta fall, handlar det kanske om en icke välfungerande styrelse.

Rent krasst är styrelsen inte skyldig att besvara alla inkomna funderingar – den rättighet medlemmar har att kräva svar är förbehållet frågerätten och motionsrätten på stämman. Däremot kan det ju ändå vara ett ärende som kräver återkoppling - till exempel förfrågan om ombyggnationer, klagomål på störningar eller en ansökan om andrahandsupplåtelse. Allmänt tyckande är dock inget som styrelsen rent formellt behöver bemöta, men för den allmänna stämningen i föreningen kan det ändå vara bra.

Det bästa och det som du som medlem bör börja med är att påminna om ditt ärende igen. Det kanske var en miss i kommunikationen som enkelt kan lösas. Får du ändå inget svar får du gå vidare på annat sätt. Du har rätt att begära att din fråga tas upp som en motion till årsstämman, om det är en sådan typ av fråga. Är ni många medlemmar som är missnöjda med styrelsens arbete kanske ni kan gå samman och begära en extra stämma. Är det något som rör föreningens ekonomi kanske föreningens revisor kan vara behjälplig. Rör det något mindre, kanske du ändå kan prata med grannen och höra om hen har några tips. Jag vill dock understryka att det här inte är det vanligaste – och det är sällan bra för föreningen om det blir för många falanger med olika viljor. Har du enbart kontaktat en person i styrelsen, vänd dig till en annan ledamot. Alla kan ha en dålig natts sömn bakom sig, vara stressade på jobbet eller ha ett sjukt barn som tar kraft och energi från annat. Styrelseledamöterna är som sagt inte mer än människor de också.

Gäller ditt ärende något som kan felanmälas kan du alltid kontakta Riksbyggen (eller den förvaltare ni har i er förening) direkt. Tänk dock på att du blir betalningsansvarig beroende på vad felanmälan gäller. Är det en styrelse som inte alls fungerar kanske det är läge att få in några nya styrelseledamöter. Då krävs en stämma, extra eller ordinarie, eftersom det är stämman som utser nya styrelseledamöter.

Sammanfattningsvis får man laga lite efter läge. Använd dig av de kontaktvägar som finns, påminn om det behövs, vänd dig till andra om det går – och som yttersta utväg kan ni överväga fler, eller andra, ledamöter i styrelsen. 

Lämna in en motion

Som medlem i en bostadsrättsförening har du en del möjligheter att komma till tals. Den största och viktigaste chansen du som medlem har att påverka föreningen är att lämna en motion till föreningens årsstämma. Vid årsstämman har medlemmarna också viss frågerätt, när det gäller frågor som rör årsredovisningen, eller ärenden på stämman.