Grilla på balkongen?

Det finns nog få saker som enar den svenska folksjälen så mycket som förkärleken till att grilla. Under sommarmånaderna ligger grilldoften tung över nejden, till mångas glädje men också till viss förtret. Vi på Riksbyggen får många frågor till oss om vad som är tillåtet och inte när det kommer till grillande.

Det kan vara direkt livsfarligt att grilla på balkongen så det är viktigt att veta vad det är som gäller i just din Brf.

Det är föreningen som bestämmer

Det är föreningen själv som bestämmer om det ska vara tillåtet att grilla eller inte och kan utforma egna ordningsregler för vad som gäller. För att ordningsreglerna ska vara väl förankrade i föreningen rekommenderar vi att de tas på stämma. En förening kan till exempel förbjuda grillning på balkonger/takterrasser med kol- eller gasolgrill med hänvisning till brandfara och störande os men tillåta grillning med elgrill på balkonger.

Att grilla på eller direkt under en inglasad balkong kan dock vara direkt livsfarligt. Orsaken är att man kan drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort. Vissa föreningar iordningställer en gemensam grillplats på gården eller i närheten för användande av kolgrill. Om föreningen hänvisar till gemensamma eller allmänna grillplatser bör man första kontrollera kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter angående grillning, om ev. rådande eldningsförbud eller andra begränsningar. Vissa kommuner har också förbjudit grillning på balkonger av miljöskäl.

Även om det är tillåtet att grilla måste man alltid kontrollera om det råder eldningsförbud. Det är länsstyrelsen eller kommunens räddningstjänst som beslutar om eldningsförbud.  Förbudet finns i två varianter – eldningsförbud av den lägre graden och skärpt eldningsförbud. Brandrisken varierar över landet och därför kan olika förbud gälla på olika håll i landet, vid samma tidpunkt. Du är själv ansvarig att ta reda på vilka regler som är aktuella där du befinner dig.

Läs mer om eldningsförbud här!