Rökförbud på offentliga lekplatser och vid entréer till lokaler

Från den 1 juli i år blir det förbjudet att röka på offentliga lekplatser och vid entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Rökförbudet gäller även elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning (exempelvis vattenpipor).

Offentliga lekplatser berörs av det utökade rökförbudet

Rökförbudet från den 1 juli berör offentliga lekplatser som allmänheten har tillträde till. Normalt är det kommunen som är ansvarig för sådan lekplats. Lekplatser som är till för en mer sluten krets av personer omfattas inte. Lekplatsen måste emellertid då vara inhägnad eller tydligt avgränsad på annat sätt. Om er förening har en lekplats som är öppen för alla berörs ni också av de nya reglerna.

Hyresvärd eller styrelse i bostadsrättsföreningar som berörs måste:

  • Tydligt informera om rökförbudet på lekplatsen genom att sätta upp skyltar. Vill ni beställa skyltar, kontakta er kundansvarig på Riksbyggen. Finns det befintliga askkoppar eller liknande på området måste dessa givetvis tas bort.
  • Informera boende om att det är rökförbud på lekplatser. Detta kan göras genom att sätta upp information i trapphuset, skriva om i nyhetsbrev eller på föreningens hemsida.
  • Om någon röker på lekplatsen, informera om att det råder rökförbud. Enligt lagtexten ska den som är ansvarig för att rökförbudet upprätthålls ”ingripa med information och tillsägelser”. Om personen inte rättar sig får denne avvisas från området.

Ansvar för entréer till lokaler och uteserveringar

Rökförbudet gäller även för entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till. Det kan till exempel röra sig om en restaurang eller en butik med ingång från gatan. Rökförbudet gäller också uteserveringar. Någon möjlighet att tillåta rökning på en del av en uteservering kommer inte att finnas, oavsett hur serveringsmiljön är utformad. Rökning kommer däremot fortfarande vara tillåten i separata rökrum inomhus, om sådant har inrättats. En affärsinnehavare med egen entré/uteservering är själv ansvarig för att informera om förbudet – men ni i styrelsen bör förstås informera berörda affärsinnehavare, om ni har sådana lokaler i er förening.

Om en byggnad har lokaler som allmänheten har tillträde till utan att lokalerna har ingång direkt från gatan – exempelvis ett köpcentrum – omfattas även dessa ingångar av de nya reglerna om rökförbud. Här är det fastighetsägaren som är ansvarig för att upprätthålla rökförbudet. Ni måste då sätta upp skyltar om rökförbud samt ta fram rutiner för att se till att förbudet efterlevs.

Det framgår inte av lagtexten hur stort område som ska innefattas av rökförbudet vid entrén, men i förarbeten till lagen sägs att det i normalfallet ska röra sig om åtminstone ett par meter.