Vad är en kostnadskalkyl?

När du ska teckna ett förhandsavtal för en ny bostadsrätt får du alltid en kostnadskalkyl. Kostnadskalkylen visar föreningens kostnader, intäkter och finansiering. Här får du exempel på en kostnadskalkyl och hjälp med vilka delar som är bra att förstå när du köper en nyproducerad bostadsrätt.

1.Köpeskilling föreningens fastighet
Kostnaden för marken innan huset är byggt.

2.Totalentreprenad kostnad
Alla kostnader för att bygga huset och gemensamma anläggningar som till exempel garage eller andra lokaler.

3.Taxeringsvärde
Värde som ligger till grund för beskattning, omkring 75% av fastighetens marknadsvärde.

4. Preliminär finansieringsplan
När föreningen köper fastigheten med mark och byggnad finansieras det genom att föreningen tar lån – och genom de boendes insatser (vad du och dina nya grannar betalar för era bostadsrätter). Här ser du lånen föreningen behöver ta, preliminära räntor, bindningstider och amorteringar.

5.Årsavgifter Bostäder
Summan av de månads avgifter du och dina grannar betalar till föreningen för att långsiktigt täcka fastighetens kostnader. 

6.Årsavgifter Förbrukning
Den årliga summa som föreningens medlemmar betalar för sitt hushålls egen förbrukning.  Kapitalkostnader och amorteringar: Räntor och amorteringar för föreningens lån. Här har vi även lagt till en Räntekostnadsreserv. Den ger ett utrymme om räntan, när lånet ska tecknas har gått upp sedan den dag kalkylen gjordes.

7.Driftkostnader inkl förbrukning hushåll samt moms förekommande fall

Här ser du de poster som ingår i föreningens driftkostnader.

8.Kapitalkostnader och amorteringar 
Räntor och amorteringar för föreningens lån.

9.Räntekostnadsreserv

Den ger ett utrymme om räntan, när lånet ska tecknas har gått upp sedan den dag kalkylen gjordes.

10.Driftkostnader inklusive förbrukning hushåll samt moms förekommande fall
 
Här ser du de poster som ingår i föreningens driftkostnader.

11.Driftnetto samfällighetsförening
 
Ibland kan din bostadsrättsförening tillhöra en samfällighetsförening tillsammans med andra fastigheter i närheten. Driftnettot är då de kostnader din förening måste betala till samfällighetsföreningen, eller de intäkter din förening får från samfällighetsföreningen till exempel vid uthyrning av garage.

12.Fastighetsavgift/Fastighetsskatt 
Bostadsrättsföreningen behöver inte betala fastighetsavgift för nybyggda lägenheter de 15 första åren, enligt nu gällande regler. Fastighetsskatt på hyreslokaler och garage betalas i förhållande till taxeringsvärdet.

13.Avsättning till underhållsfond enlig underhållsplan

För planerat underhåll, som till exempel att byta stammar, tak, fasad med mera avsätts via avgiften medel, så att dessa kostnader sprids ut jämnt över tid.

14.Summa kassaflöde

Så mycket av intäkterna finns kvar i kassan efter att kostnader och avsättning till underhållsfonden dragits bort.

15.Avskrivningar
Dessa motsvarar den ungefärliga värdeminskningen. Avskrivningen sker enligt en avskrivningsplan som kan medföra ett minus-resultat till en början. Detta har dock ingen påverkan på föreningens likviditet

16.Nyckeltal 
I nyckeltalen får du intäkter och kostnader fördelat per kvadratmeter så att du kan jämföra nivån på insats, lån, avgifter med mera mellan olika objekt i olika föreningar.

17.Lägenhetsförteckning
Här ser du för varje lägenhet: storlek, rum och andel av olika kostnader i kronor. Här ser du även ”Andelstal” som bestämmer årsavgiften till föreningen och ”Andelstal insats” som visar lägenhetens andel av den totala insatsen.