Rättigheter och skyldigheter i en bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är mycket mer än bara ett boende. När du köper en bostadsrätt blir du medlem i en förening. I en bostadsrättsförening finns det stora möjligheter att påverka ditt boende och hur föreningen ska skötas.

En bostadsrättsförening är mycket mer än bara ett boende. När man köper en bostadsrätt blir man medlem i en förening. I en bostadsrättsförening finns det stora möjligheter att påverka sitt boende och hur föreningen ska skötas.

Vad har du som boende för ansvar och vad kan du förvänta dig av styrelsen?

Styrelsen har i uppdrag att förvalta föreningen, men alla boende ansvarar gemensamt för att boendet blir så trivsamt och bra som möjligt. Det finns ett ekonomiskt såväl som demokratiskt värde i en väl fungerande förening där medlemmarna känner gemenskap och värdesätter föreningen.

Det här får du göra utan styrelsens tillstånd:

 • Måla, tapetsera och lägg golv
 • Byt kylskåp, frys och spis
 • Renovera ytskikt i kök och badrum

Det här får du inte göra utan styrelsens tillstånd:

 • Riva bärande väggar
 • Ändra befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
 • Andra väsentliga förändringar

Det yttre underhållet

Föreningen, genom styrelsen, bär ansvar för det yttre underhållet i föreningen. I det ansvaret ingår bland annat att fasaderna är i gott skick, att gräset är klippt, att snöröjning sker, att tvättstugan och soprummet är städade och att gården och annan utemiljö ser trevlig och vårdad ut. Styrelsen ska förstås inte utföra allt det praktiska arbetet på egen hand. Antingen anlitar man en förvaltare eller så sköter de boende gemensamt om gården. 

Gemensamma arbetsgrupper

En trevlig idé för föreningen är att tillsätta gemensamma arbetsgrupper, till exempel en trädgårdsgrupp, festkommitté, lekplatslag och så vidare. Sådana arbetsgrupper väljs med fördel på stämman. Förutom sedvanliga städdagar och andra gemensamma aktiviteter kan föreningen erbjuda olika typer av gemensamma ytor. Till exempel en övernattningslägenhet och möteslokal, att hyra till ett förmånligt pris. Lokalen kan användas för barnkalas, kvällsmöten med mera. Eller kanske ett gym eller bastu?

Gemensamma funktioner behöver tas om hand om av medlemmarna eller föreningen, så att det blir en trevlig tillgång och inte en belastning. Det går däremot inte att tvinga någon att delta i gemensamma aktiviteter eller i arbetsgrupper. Blir det ett problem för föreningen att få deltar får storstädning och liknade tjänster köpas in från externa leverantörer. Det här är någonting som påverkar föreningens och därigenom samtliga bostadsrättshavares ekonomi.

Kan du bli av med din bostadsrätt mot din vilja?

Du kan faktiskt bli av med din nyttjanderätt. Det gäller till exempel om du:

 • Inte betalar din avgift.
 • Utan samtycke eller tillstånd hyr eller lånar ut din lägenhet i andra hand.
 • Orsakar upprepade störningar.
 • Genom vårdslöshet vållar skada genom ohyra och inte anmäler detta till föreningen.
 • Vanvårdar din lägenhet.
 • Vägrar bostadsrättsföreningen tillträde till lägenhet, utan giltig ursäkt.
 • Använder din lägenhet för brottslig näringsverksamhet.
 • Stadgar för bostadsrättsföreningen upprättas i enlighet med bostadsrättslagen.

En av fördelarna med att bo i en bostadsrätt är att man själv kan påverka sin boendemiljö och en god stämning en förening är inget som uppkommer av sig själv utan beror ofta på att en eller flera personer har engagerat sig i föreningen för att det ska bli trevligt.

Om man har en idé om något man vill påverka, hur ska man gå till väga då?

Förutom att man kan nämna sin idé när man ses – rent formellt kan man lämna in en motion till styrelsen inför årsmötet. På årsmötet tas motionen upp och behandlas eller avslås, vilket beror på innehållet och möjligheterna i föreningen. En avslagen motion kan alltid omarbetas för att bli accepterad i en form.

En motion kan exempelvis vara förslag på att ha fest när föreningen fyller 20 år eller att man vill införa laddstolpar till elbilar. Om det finns ett intresse för en motion så kan en arbetsgrupp tillsättas som kan utreda de praktiska frågorna för att genomföra en motion. Enkäter kan skickas ut till medlemmarna för att få en uppfattning om hur stort intresset är och hur mycket av den budget som finns som man kan lägga på en motion.

Du kan driva de frågor som just du tycker är viktiga, det är du och dina grannar som sätter begräsningarna. En del åtgärder kan till och med öka värdet på din bostad. Du kan verka för en mer välskött gård, en upprustad lekplats eller kanske för ett gym i källaren. Är du missnöjd med den bredbandsleverantör som föreningen har valt är du välkommen att föreslå ett byte. Om du vill lära känna dina grannar kan du alltid föreslå en grillfest eller glögg, det kan vara stora eller små saker, men kanske är det just du som måste driva dem för att de ska bli av!