Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Bostadsrätt är en av Sveriges vanligaste boendeformer. Här går vi till botten med vad man som medlem i en bostadsrättsförening har för rättigheter och skyldigheter.

Vad är en bostadsrättsförening?

Riksbyggen bygger många typer av hus, en del kan vara helt fristående enplanshus, andra är radhus och den största delen är lägenhetshus. Oavsett hur formen ser ut från utsidan kan husen vara en del av en bostadsrättsförening. Boendeformen bostadsrätt handlar om ägandeformen, inte typen av hus.

Att äga en bostadsrätt innebär att du äger rätten att bo i bostaden. Själva huset, eller husen, ägs av bostadsrättsföreningen som du är en del av. 

Mer läsning: Vad är en bostadsrätt?

Varför betalar du "hyra" om du köpt din bostad?

Varför betalar du avgift?

Vem bestämmer avgiften?

Styrelsen fastställer avgiften så att de sammanlagda avgifterna ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi i bostadsrättsföreningen. Avgiften fördelas sedan ut mellan bostadsrättshavarna enligt stadgarna. 

Hur fungerar styrelsen?

Vad gör styrelsen?

Påverka den gemensamma miljön där du bor

Om du inte är helt nöjd med din boendemiljö är den glada nyheten att du som bostadsrättshavare kan förbättra den. Är du missnöjd med något eller ser att det finns utrymme för förbättring finns det flera sätt att påverka.

Det behöver inte innebära att du måste involvera dig i styrelsearbetet. Det viktiga är att du tar tag i frågan!

Vad kan du påverka?

Hur är bostadsrätten som boendeform jämfört med hyresrätt?

Fördelar med en bostadsrätt jämfört med hyresrätt:

 • Större möjlighet att påverka genom medbestämmande.
 • Större frihet att renovera och göra om din egen bostad.
 • Möjlighet att påverka värdet på den egna bostaden genom till exempel förändringar i den gemensamma miljön, renoveringar, tjänster och service.
 • Ingen utomstående tjänar pengar på ditt boende.

Nackdelar med en bostadsrätt jämfört med hyresrätt:

 • Du står själv för underhållskostnaderna för din bostad.
 • En bostadsrätt kräver ett större engagemang och ansvar än en hyresrätt.

Mer läsning: Bostadsrätt vs hyresrätt

Hur är bostadsrätten som boendeform jämfört med villa?

Fördelar med en bostadsrätt jämfört med villa:

 • Möjligheterna till gemenskap är större tack vare de naturliga kontaktytorna med andra föreningsmedlemmar.
 • Som bostadsrättsinnehavare har du ekonomiska fördelar av att ni är flera som kan göra investeringar i tjänster som till exempel bredband eller gemensamma utrymmen.
 • I en bostadsrättsförening finns det oftast upparbetad kompetens kring vatten- och energiförsörjning och avtal med mera. Du behöver inte ta reda på allt själv.
 • I en förening förvaltad av Riksbyggen är Riksbyggen en trygg partner och ett stöd. Exempelvis i frågor som rör juridik och ekonomi.

Nackdelar med en bostadsrätt jämfört med villa:

 • I en bostadsrätt har du mindre inflytande än i villa där du bestämmer det mesta helt själv.

Tre sätt att vara med och påverka i en förening

Det finns flera sätt att vara med och påverka i en förening, vi beskriver nedan tre av dem.

Motionera till föreningsstämman

 1. Kom på en idé
 2. Skriv en motion med problembeskrivning, lösningsförslag och gärna pris
 3. Styrelsen tar upp den på stämman
 4. Motivera dina grannar att rösta igenom förslaget
 5. Föreningsstämman beslutar och idén genomförs

Vänd dig direkt till styrelsen

 1. Kom på en idé
 2. Vänd dig till styrelsen med problembeskrivning, lösningsförslag och gärna pris
 3. Styrelsen beslutar och genomför

Starta en arbetsgrupp

 1. Kom på en idé
 2. Vänd dig till styrelsen och erbjud dig att driva frågan. Själv eller i en arbetsgrupp med andra medlemmar
 3. Styrelsen beslutar. Du kan också själv engagera dig i styrelsen om det krävs för att kunna driva frågan

Rättigheter och skyldigheter

Om du undrar vilka regler kring till disponering av allmänna utrymmen, ordning, renovering eller andrahandsuthyrning som gäller är det i din förenings stadgar och eventuella trivselregler du ska titta.

I stadgarna finns föreningens grundläggande regler sammanställda. Stadgar och trivselregler kan du få av styrelsen. Om bostadsrättsföreningen har en hemsida är det vanligt att reglerna finns även där. 

Ditt ansvar som boende

Titta på videon om vad det innebär att bo i en bostadsrättsförening.

Föreningens ansvar

Avlopp - Avloppsstammarna ägs av föreningen. Ett stopp i avloppsstammarna åtgärdas därför av föreningen men inte om stoppet sitter i vattenlåset i din lägenhet.

Fasader, tak och gemensamma utrymmen - Föreningen äger och ansvarar för fasader, yttertaket på fastigheten och gemensamma utrymmen.

Elektricitet - Elledningarna som går fram till din bostad är föreningens ansvar men ledningar som syns inne i lägenheten ansvarar du själv för.

Vatten - Vattenledningarna fram till lägenheten är föreningens ansvar men ledningar som syns inne i lägenheten är du själv ansvarig för.

Vattenfyllda radiatorer - Vattenfyllda radiatorer (element) är föreningens ansvar. Om du har element eller golvvärme som du installerat själv är dessa ditt ansvar.

Ventilationskanaler - Ventilationen i lägenheten är föreningens ansvar.

Vad du får göra och inte göra utan styrelsens tillstånd

Du får göra utan styrelsens tillstånd:

 • Måla, tapetsera och lägg golv
 • Byt kylskåp, frys och spis
 • Renovera ytskikt i kök och badrum

Du får inte göra utan styrelsens tillstånd:

 • Riva bärande väggar
 • Ändra befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
 • Andra väsentliga förändringar

Kan du bli av med din bostadsrätt mot din vilja?

Du kan faktiskt bli av med din nyttjanderätt. Det gäller till exempel om du:

 1. Inte betalar din avgift.
 2. Utan samtycke eller tillstånd hyr eller lånar ut din lägenhet i andra hand utan att följa reglerna för andrahandsuthyrning.
 3. Orsakar upprepade störningar.
 4. Genom vårdslöshet vållar skada genom ohyra och inte anmäler detta till föreningen.
 5. Vanvårdar din lägenhet.
 6. Vägrar bostadsrättsföreningen tillträde till lägenhet, utan giltig ursäkt.
 7. Använder din lägenhet för brottslig näringsverksamhet.

Vilka är Riksbyggen?

Vad har Riksbyggen med din förening att göra?

Din förening tar del av Riksbyggens erfarenhet och kunskap om att driva en bostadsrättsförening. Föreningen väljer att anlita Riksbyggen för olika typer av förvaltningstjänster:

Teknisk förvaltning

Om din förening anlitar Riksbyggen för teknisk förvaltning får ni hjälp med att garantera fastighetens värde på sikt genom professionell planering för underhåll. Bland Riksbyggens övriga tjänster finns bland annat hjälp med energioptimering och löpande drift som säkerställer att husets installationer används så effektivt som möjligt.

Ekonomisk förvaltning

Genom att ta hjälp med den ekonomiska förvaltningen säkerställer ni en effektiv och trygg hantering av er ekonomi. Det kan handla om till exempel bokföring och bokslut, pantförskrivning, uthyrning av lokaler och utskick av avgiftsavier samt lånehantering

Fastighetsservice

I detta tjänsteområde ingår allt från trappstädning och trädgårdsskötsel till akut underhåll när något gått sönder. 

Vad innebär det att bo i en Riksbyggenförening?

Om man nu funderar på att flytta in i en bostadsrätt och undrar vad det innebär att föreningen är en Riksbyggenförening, vad skulle vår Riksbyggen-representant svara på det?

Vår Riksbyggen-representanten berättar i vår film Vad innebär det att bo i en Riksbyggenförening? Vad det innebär att bo i Riksbyggen, förklarar ägarstrukturen i Riksbyggen och vad det innebär att Riksbyggen är ett kooperativt företag.

Så här bidrar Riksbyggen till samhällsutvecklingen

Riksbyggen har sedan starten arbetat för att bidra positivt till samhällsutvecklingen.

Riksbyggen har sedan starten arbetat för att bidra positivt till samhällsutvecklingen. Här skriver vi om några metoder vi använder och exempel på vad vi åstadkommit.

Vårt stöd och samarbete

Riksbyggen stödjer biståndsorganisationen We Effect som arbetar enligt principen hjälp till självhjälp. Ett av projekten går ut på att stötta fattiga människor i El Salvador i att bilda egna kooperativ och bygga bättre bostäder.

Mer läsning: Vårt samarbete med We Effect

Hållbar bostads- och stadsutveckling

Riksbyggen samarbetar med Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet och Göteborg Energi i forsknings- och bostadsprojektet Positive Footprint Housing. Syftet är att skapa ett helhetstänkande kring hållbar bostads- och stadsutveckling med människan i centrum.

Mer läsning: Riksbyggens samarbeten skapar hållbara samhällen

Utveckla lokalsamhället

Bällstaån i Stockholm och Holma i Malmö är exempel på områden där Riksbyggen bidrar till samhällsutvecklingen genom att höja boendekvaliteten i områdena. Utmaningarna är bland annat att bygga nya bostäder intill miljonprogramsområden utan att skapa barriärer. 

Stärka kundernas ställning

Tillsammans med andra aktörer på bostadsmarknaden producerar RiksbyggenNils Holgerssonrapporten. I undersökningen "förflyttas" en bostadsfastighet genom landets samtliga kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Syftet är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

Opinionsbildning ur ungas perspektiv

Bopinion är en plattform för unga samhällsutvecklare och företrädare från ett antal organisationer, nätverk och förbund. Projektet initierades av Riksbyggen 2013 och syftar till att opinionsbilda och öka kännedomen om samhällsbyggnad och bostadsfrågor ur unga vuxnas perspektiv.