Vilken julklapp kan vara bättre än den som bekämpar hungern i världen?

Det lackar mot jul och samtidigt fortsätter hungern i världen att öka och idag lever var nionde människa på jorden i hunger, och 1,8 miljarder människor saknar ett värdigt boende. Det innebär att en av fyra människor lever under förhållanden av fattigdom, trångboddhet, utan säkerhet och integritet med brist på vatten och sanitet.

Utan mat och utan bostad är det oerhört svårt att stå på egna ben. We Effect gör skillnad genom att stötta miljontals människor att gå samman via lokala organisationer för att själva ta sig ur fattigdom, det kallas hjälp till självhjälp. We Effect har arbetat med det i 65 år och vet att det fungerar.  

Riksbyggen och We Effect arbetar tillsammans för att möta och förebygga de hållbarhets- och utvecklingsutmaningar som världen står inför. Vi vet idag att vårt arbete har bidragit till ökad motståndskraft under kriser. Faktum är att trots förödande effekter av naturkatastrofer, pandemier och nuvarande inflation och konflikter, har våra bostadskooperativ lyckats anpassa sig bättre än andra till omvärlden och sina medlemmars framväxande behov och till och med hittat nya möjligheter under de förändrade omständigheterna.  
 
Genom vårt gemensamma fokusprojekt Från slum till säkerhet på klimatutsatta Filippinerna har vi 2023 kunnat följa den kooperativa kraftens genomslag på ett globalt plan. Vi har byggt nätverk och möjligheter för en positiv global samhällsutveckling.
Vi har sett resultat av den gemenskap som kommer med en trygg bostad och vikten av att ingå i ett större sammanhang som kooperation innebär.

Rätten till bostad är mer än tak över huvudet. Det handlar om att leva under förhållanden som möjliggör utveckling.

Var med och bidra du också, genom att sprida årets fina julhöna som hjälper människor att bli självförsörjande. 

Årets julgåva kacklar, ruvar och sprätter. Hönor stöttar bönder med småskaligt jordbruk på flera sätt. Äggen och kycklingarna kan säljas och ge familjen en inkomst, samtidigt som hönorna och äggen även tryggar att familjen kan få mat på bordet. Genom att köpa en julhöna stöttar du människor att ta sig ur fattigdom. Inte bara under juletider, utan året om. 

Ge bort en höna i jul - för  40 kr kan man köpa en höna – där kan försäljningen av ägg bidra till att ett barn kan få gå i skolan.

Läs mer om hur ditt bidrag kan stötta.

Swishnummer: 123 449 48 03

Riksbyggens och We Effect tillsammans för rätten till bostad på Filippinerna
Från slum till säkerhet är ett bostadsprojekt som arbetar för trygga och värdiga bostäder i utsatta områden i Manila. Projektet stöttar 20 bostadsorganisationer med sammanlagt över 16 00 medlemmar som arbetar tillsammans i kooperativ. Under pandemin och den rådande globala hungerkrisen, där människor i utsatta förhållanden har haft det ännu svårare att äta sig mätta, har det blivit tydligt att den kooperativa metoden är effektiv för att lyfta människor ur hunger och fattigdom.