2024-05-06, kl 09:04

Beslut klart för nytt äldreboende med hållbarhet i fokus

Ett äldreboende med kooperativa hyresrätter och med hållbarhet i fokus - det har nu beslutats politiskt i Överkalix under senaste Kommunfullmäktigesammanträdet 29 april. Det nya Särskilda boendet för äldre, SÄBO, som ersätter dagens två boenden och planeras tillsammans med Riksbyggenkommer att ha 70 platser.

Niclas Hökfors, kommunalråd i Överkalix är nöjd med beslutet:

- Äntligen! Det här beslutet är taget efter den mest inkluderande process som jag varit med om i ett politiskt beslut, där både personal, äldreorganisationer, chefer, politiker med flera fått tycka till. Det nya Säbot kommer också att betyda en klar förbättring för både boende och personal med ett modernt boende och arbetsmiljö, säger Niclas.

Boendeformen kooperativa hyresrätter är fördelaktig för de boende som får ett större inflytande över sitt boende. Under hela processen har vi, och kommer att, samarbeta med Riksbyggen.

Tillsammans med Riksbyggen har kommunen hela tiden haft hållbarhet i fokus, både till exempel vad gäller material och energiförbrukning.

- Det viktigaste är livet i huset och med tre perspektiv, bra boende för ett värdigt liv, god arbetsmiljö för de som ska arbeta i boendet samt ett kostnadseffektivt alternativ för kommunen, har vi tillsammans tagit fram detta förslag för Kommunfullmäktige att ta ställning till. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet, säger Yvonne Westerlund konceptägare för Vivum Riksbyggen.

Så funkar den kooperativa hyresrättsföreningen
Överkalix kommun och Riksbyggen bildar gemensamt en kooperativ hyresrättsförening som äger fastigheten. I styrelsen sitter representanter för kommunen, Riksbyggen och hyresgäster. Hyresnivån bestäms av styrelsen och eventuella överskott går direkt tillbaka till föreningen och dess medlemmar.

Kooperativa hyresrättsmodellen Vivum
Vivum-boenden med den kooperativa hyresrättsmodellen som bas är utvecklad av Riksbyggen under en lång tid i nära samarbete med kommuner över hela Sverige. Idag finns kooperativa hyresrättsföreningar enligt Riksbyggens modell i 35 kommuner.

För mer information:
Niclas Hökfors, kommunalråd Överkalix kommun niclas.hokfors@overkalix.se 0926 - 74001
Yvonne Westerlund, konceptägare för Vivum på Riksbyggen, yvonne.westerlund@riksbyggen.se 060 - 16 91 09