Blomstrande samarbete mellan Riksbyggen och Fridaskolan 2022-11-03, kl 07:00

Blomstrande samarbete mellan Riksbyggen och Fridaskolan

Från ängsblommor till färdig honung. I Helsingborg samarbetar Riksbyggen med Fridaskolan för att öka elevernas kunskap om hållbarhet och om närmiljön. I kvarteret Spårvagnshallarna har det surrat för fullt om Riksbyggens bikupor och honungen är nu skördad.

–Det är ett mycket givande samarbete med Riksbyggen. Tillsammans vill vi förmedla vikten av att vi alla har ett hållbarhetstänk och ett helhetsperspektiv, säger Lotta Cederberg, lärare på Fridaskolan.

I kvarteret Spårvagnshallarna skapar Riksbyggen ett stadskvarter med fokus på innovation och hållbarhet. Spårvagnshallarna är en stadsdel under utveckling som just nu är mitt i sin etablering.

– För att bidra till den biologiska mångfalden har Riksbyggen flera bikupor i området och som eleverna har fått besöka, berättar Eva Hansson, projektledare på Riksbyggen.

Eleverna har också fått en föreläsning om arbetet med bina och honungen.

– Att inte bara läsa om bin och insekter utan istället kunna koppla det till verklig kunskap som man kan ta på och smaka på ger så mycket mer. Eleverna förstår nu hur viktiga dessa insekter och andra insekter är, säger Lotta Cederberg.

Eleverna får sälja honungen
En del av den honung som skördats vid Riksbyggens bikupor i kvarteret Spårvagnshallarna har skänkts till Fridaskolan. Eleverna får i sin tur sälja honungen och använda pengarna till ändamål som de själva bestämmer över.

– Honungen som vi har fått är vi otroligt tacksamma för. Naturligtvis ska pengarna gå till något som gynnar vår miljö, berättar Lotta Cederberg.

Riksbyggen lämnar också brädor och annat material till Fridaskolan. Fridaskolans elever ska sedan återanvända materialet för att bygga ett insektshotell och ställs ut på Kv Spårvagnshallarna.

Om kvarteret Spårvagnshallarna
I utvecklingen av Spårvagnshallarna planerar Riksbyggen variationsrik bebyggelse med drygt 700 nya bostäder där hyresrätter blandas med bostadsrätter och flerbostadshus varvas med småskaliga radhuskvarter. Här kommer att finnas bostäder för alla, gammal som ung. Nya stadskvarter som genomsyras av nytänkande och hållbarhet, på en plats där det gamla ger liv åt det nya.

Hållbarhet är stort. Och litet.

Mer information:
Theodor Alexandris, Marknadsområdeschef, AO Bostad, Riksbyggen, tel: 072-711 72 34
Eva Hansson, projektledare, Riksbyggen, 0730-81 34 28
eva.hansson@riksbyggen.se

Bilder