Riksbyggen storsatsar på bostäder för unga i Lindholmshamnen i Göteborg 2021-03-11, kl 09:10

Riksbyggen storsatsar på bostäder för unga i Lindholmshamnen i Göteborg

I kvarteret Futura vid Lindholmshamnen sjösätter Riksbyggen flera bostadsprojekt med inriktning på unga vuxna. Det blir en kooperativ hyresrättsförening med 40 bostäder för personer 18-30 år, inklusive en kollektivlägenhet (co-living). Det blir också två bostadsrättsföreningar där det även kommer att erbjudas Hyrköp av bostadsrätt och särskilda ungdomsettor. Totalt omfattar kvarteret 197 bostäder.

– Unga vuxna är en av de grupper som har det tuffast på bostadsmarknaden. I Göteborg kan bara 10 procent* av ensamboende 20-30 åringar köpa en etta i den egna kommunen. Riksbyggen vill med satsningen i Lindholmshamnen vara med att bidra till att fler unga vuxna kan få ett bra boende, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad i Göteborg.

– Det är glädjande att det byggs många bostäder i Göteborg nu, och detta bidrag om 197 bostäder i Riksbyggens regi är ännu ett välkommet tillskott! Projektet är intressant mot bakgrund att byggherren tydligt inriktat produktionen mot en grupp bostadssökande som traditionellt sett har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Projektet rymmer vidare flera olika upplåtelseformer och erbjuder olika finansieringsformer för de boende. Så till exempel Hyrköp, vilket är en boendeform som även vi på fastighetskontoret för några år sedan började fundera över. Sedan något år har nu vi även ett politiskt uppdrag att arbeta vidare med just modellen Hyrköp. Jag ser med stort intresse och tillförsikt fram emot att följa Riksbyggens projekt i Lindholmshamnen, säger Martin Öbo, fastighetsdirektör, Göteborgs stad.

Riksbyggens kommande bostadsprojekt i kvarteret Futura har flera olika boendeformer. Ett av projekten blir en kooperativ hyresrättsförening.

– Upplåtelseformen innebär att den kooperativa hyresrättsföreningen äger och styr sin fastighet. De boende betalar en upplåtelseinsats men den blir betydligt lägre än en traditionell insats i en vanlig bostadsrättsförening vilket sänker tröskeln för personer med begränsad ekonomi, säger Mikael Ahlén.

Riksbyggen har under lång tid arbetat för att underlätta för unga vuxna på bostadsmarknaden.

– Förutom egna intitiativ som bland annat Hyrköp av bostadsrätt och ungdomsettor är Riksbyggen aktiva i det bostadspolitiska arbetet och driver till exempel frågan om införande av ett statligt Ungbolån, liknande CSN-lånet, för att underlätta för unga vuxna att köpa en bostad, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde bostad.

Khf Futura Clara 40 mindre lägenheter, varav 8 co­living.
De 40 bostäderna i Futura Clara upplåts med kooperativ hyresrätt. Upplåtelseformen innebär att den kooperativa hyresrättsföreningen äger och styr sin fastighet. Förvaltningen sker i samarbete med Riksbyggen. Den som tecknar en kooperativ hyresrätt betalar en låg upplåtelseinsats och ”självkostnadshyra”. Upplåtelseinsatsen återbetalas vid avflyttning och lägenheten går tillbaka till föreningen.

Kollektivlägenheter (Co-Living) 
Åtta av de 40 bostäderna i den kooperativa hyresrättsföreningen är kollektivlägenheter. Det innebär att 8 mindre bostäder bestående av ett rum och eget badrum delar på kök och vardagsrum. Här bor man själv tillsammans med andra. Co-living delen ligger i en egen byggnad. Lägenheterna är jämnt fördelade på de två övre våningarna. Centralt på varje plan finns ett ”nav” med gemensamma ytor som kök och vardagsrum för trivsel och social samvaro. I byggnadens bottenplan finns kvarterets gemensamhetslokal - som nyttjas gemensamt av alla boende i kvarteret.

Brf Futura Lindholmsallén 91 lägenheter (1–4 rok)
Nio lägenheter i Brf Futura Lindholmsallén (1–2 rok) kommer att erbjudas med Riksbyggen Hyrköp för unga vuxna. Hyrköp innebär att den som inte har ett förstahandskontrakt eller äger en bostad har möjlighet att hyra en lägenhet med option att köpa den inom fem år. Lägenheterna ägs av Riksbyggen fram till en eventuell försäljning.

Brf Futura Götaverksgatan 66 lägenheter (1–4 rok)
Tre lägenheter i Brf Futura Götaverksgatan upplåts med mycket låg insats och högre månadsavgift än övriga bostadsrätter. Den som vill sälja sin ungdomsetta kan bara göra det till en annan ung vuxen i samma ålder till samma pris som hen köpt lägenheten för.

Större lägenheter för en äldre målgrupp
Även om det finns en stor andel lägenheter som vänder sig till unga vuxna finns även ett antal större bostäder i de båda bostadsrättsföreningarna.

– För att skapa ett dynamiskt bostadsområde behöver unga och äldre personer blandas. Därför bygger vi även stora lägenheter och vi tror att det mycket centrala läget och de spännande kvarteren även kommer att tilltala de som är mitt i livet och en bit in i sin bostadskarriär. Att köpa en bostad i Futura passar många, säger Mikael Ahlén.

*Ungdomsbostadsbristen är inte bara ett Stockholmsfenomen. Göteborg och 66 andra kommuner runt om i landet finns med på listan över orter med allvarlig ungdomsbostadsbrist, det visar en rapport från Riksbyggen. I Göteborg kan bara 10 procent av ensamboende 20-30 åringar köpa en etta i den egna kommunen.

För mer information:
Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg, 031-704 68 63
mikael.ahlen@riksbyggen.se

Bilder