Användarvillkor för Mitt Riksbyggen och våra andra digitala tjänster

Alla inlägg, oavsett form, ska vara förenliga med svensk lagstiftning. Följande regler gäller för användare av Mitt Riksbyggen och våra andra digitala tjänster.

Regler för användare

Syftet med Mitt Riksbyggen och våra andra digitala tjänster är att tillhandahålla information mellan Riksbyggen och dess kunder i enlighet med kundens avtal med Riksbyggen. De inlägg du som användare lämnar kommer att bli tillgängliga för andra i din förening/företag/hyresfastighet men inte för allmänheten.

Inlägg får inte användas för eller innehålla:
 • förolämpningar eller förtal av person
 • hot av person, hets mot folkgrupp eller andra trakasserier
 • olovliga våldsskildringar
 • barnpornografi
 • uppmaning till brottslig verksamhet
 • material som innebär intrång i annans immateriella rättigheter, såsom varumärke, firmanamn eller upphovsrätt
 • datorvirus eller annat skadligt innehåll som stör funktionalitet eller skadar Riksbyggens eller de övriga användarnas utrustning.
Inlägg får inte heller innehålla eller användas för:
 • marknadsföring/försäljning av varor eller tjänster
 • utskick av oönskade meddelanden (så kallat spam)
 • uppgifter om annans privata förhållanden såsom personnummer, adress, hälsotillstånd, politisk, religiös eller annan orientering
 • falskt namn på avsändare eller annat vilseledande om meddelandets ursprung 
 • uppläggning av länkar till opålitliga adresser på Internet/adresser som ej givit medgivande till publicering

Riksbyggen övervakar Mitt Riksbyggen och våra andra digitala tjänster, men inlägg förhandsgranskas inte. Om du anser att ett inlägg strider mot dessa användningsregler, skicka ett e-postmeddelande till info@riksbyggen.se så tar vi ställning till om inlägget ska tas bort.

Riksbyggen har rätt att ta del av alla inlägg och förbehåller sig rätten att, omedelbart och utan förvarning, avlägsna inlägg som strider mot användarreglerna ovan eller som annars enlig vår mening är olämpliga.

Riksbyggen har även rätt att, omedelbart och utan förvarning, stänga av användare som inte respekterar användarreglerna ovan.

Behandling av personuppgifter

För att kunna behandla din ansökan om konto i Mitt Riksbyggen och våra andra digitala tjänster samt administrera erhållet konto behöver Riksbyggen behandla dina personuppgifter. Vi på Riksbyggen är måna om att alla individer ska få sina personuppgifter behandlade på ett korrekt och lagligt sätt.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns på www.riksbyggen.se/integritet.

Avsluta konto

Du kan när som helst avsluta ditt konto genom att kontakta Riksbyggens kundservice på 0771-860 860

Riksbyggen ekonomisk förening
106 18 Stockholm

Senast uppdaterad 2019-12-20