Energispartips för bostadsrättsföreningen

Att spara på energi i en bostadsrättsförening kan man göra på många olika sätt. Historiskt sett har många rekommenderat att installera snålspolande munstycken på kranarna och duschmunstycke, men det ger sällan någon större effekt. Då är det bättre att jobba mot att minska vattenflödet till kök och badrum. Men det finns många fler saker man kan göra.

 1. Spara på varmvatten genom att ha bra varmvattencirkulation, VVC. En bra anläggning för VVC innebär att det kommer varmvatten i kranen direkt, utan att behöva spola en lång stund i väntan på att vattnet ska bli varmt. Det leder till minskad vattenåtgång. Injustering av en anläggning för VVC görs i källaren och kräver inga åtgärder inne i lägenheterna.
 2. Ett annat sätt att minska vattenförbrukningen är att installera miljösmarta kranar – i badrummet en kran som man aktivt behöver vrida förbi mitten för att ge varmt vatten och i köket en kran med återfjädrande handtag som i grundläget har ett lägre flöde och vill man ha högre tryck måste kranen hållas uppe.
 3.  Solcellsinstallation ihop med IMD är en effektiv och bra lösning för både bostadsrättsföreningen och medlemmarna, man får mycket "gratis" energi under året och oftast en avkastning på satsat kapital med cirka: 5-8% beroende av solcellsstödet.
 4. Få ner kostnaden med hjälp av solfångare. Vatten kan också värmas upp med hjälp av solfångare. Det är effektivt och kan göras till ett bra pris. Varje grad du kan värma upp vattnet gratis med solen blir en mindre kostnad för köpt varmvatten. Det här är en robust lösning som håller i många år, det gör att den lönar sig på lång sikt. 
 5. Effektivisera och optimera er värmeanläggning. Genom att gå igenom er värmeanläggning och göra relevanta injusteringar så kan temperaturerna i varje lägenhet hållas på en jämnare nivå. Det blir en komforthöjning för de boende när alla får samma temperatur i sin bostad, varken för kallt eller för varmt. Detta leder i sin tur till nöjdare boenden och färre felanmälningar, vilket i sin tur spar pengar för föreningen.
 6. Säkerställ att ni har rätt luftflöden i huset, både när det gäller frånluft och tilluft.  Om man har obalans i sitt ventilationssystem kan man få problem med drag eller lukt från grannar och att luften tar sig in på fel ställen. Vid den obligatoriska Ventilationskontrollen som utförs kontrolleras att fastighetens ventilationssystem fungerar på avsett vis. Man kontrollerar då även att det är spisfläktar/kåpor som är godkända för systemet som sitter monterade. Fel köksfläkt kan skapa stora undertryck i lägenheten och då kan man få problem med drag och lukt.
 7. Om föreningen har bra övervakning och uppkopplingar med fjärrövervakning får den som förvaltar huset larm om temperaturen är både för hög eller låg. Larmet går när det skiljer mer än 10 grader i systemet i mer än 10 minuter (larmgränserna är individuella och varierar beroende på inställning för aktuell fastighet). Då skapas förutsättningar att agera snabbt för att rätta till eventuella fel. Utan fjärrövervakning kan huset hinna kylas av, det går fort när det är kallt ute, och det tar sedan lång tid att värma upp huset. Via fjärrövervakning kan även avvikelser på varmvatten, ventiler och tryckhållningskärl upptäckas i tidigt skede. Värmesystemet kan även optimeras på distans, eftersom loggfiler visar hur fastighetens förbrukning varierar över tid.
 8. Ett tips är också att sänka temperaturen i trapphuset. Det är onödig energianvändning att ha 22 grader i trapphuset och man spar pengar på att sänka temperaturen. Om ni väljer att göra den förändringen är det bra att installera en ventil som är låst så att inte vem som helst kan höja temperaturen i trapphuset igen.
 9. I tvättstugan kan man spara energi genom att byta ut tvättmaskinerna som är äldre än 20 år. Nya tvättmaskiner drar endast 1/3 så mycket energi som gamla maskiner. En annan effektiv åtgärd är att installera en luftavfuktare som endast avfuktar luften utan att värma den. Det kan upplevas som dyrt att installera men det ger en jättebesparing på sikt.
 10. Byte av pumpar i värmecentralen.En VVC-pump av äldre modell kan dra uppåt 200 Watt, men en ny energipump har en förbrukning på 10-20 Watt. I en normal bostadsrättsförening är besparingen så stor att pumpen betalar sig själv efter bara några år. Det kan i många fall till och med vara lönsamt att byta ut pumpen i förtid. Pumpen till värmeförsörjningen är dyrare i inköp och tar därför längre tid att spara in, men kan i många fall löna sig att byta i förtid om den börjar närma sig sin förväntade livslängd, det vill säga när den är mer än 10 år gammal.
 11. Uppmana de boende att åtgärda läckande kranar och toalettstolar. En rinnande toastol läcker cirka 2 dl/minut, vilket är 100 000 liter på ett år och kan ge stora utgifter. Se bild nedan: