Hållbarhet ett ökande krav i fastighetsbranschen

Hållbarhetsfrågor är mer aktuella än någonsin och ett ökande krav från fastighetsbolagens intressenter och samarbetspartners. Riksbyggen totalförvaltar sedan 2012 hyreshus för SEB Investment Managements som sätter stor vikt vid hållbarhet i alla led. – Vi har en ambition att driva utvecklingen framåt och då är det viktigt att våra samarbetspartners tänker likadant, säger Lulu Valevie, portföljförvaltare på SEB Investment Management.

Enligt Boverket har bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan ökat sedan 2015. Den står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan, med ökade utsläpp av växthusgaser, kväveoxider, partiklar, avfall, energi- och kemikalieanvändning. Därför är det viktigt att företag inom sektorn arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor.

Riksbyggen utsågs till branschens mest hållbara företag 2018 enligt Sustainable Brand Index B2B.

– Våra kunder tycker att hållbarhetsfrågor är oerhört viktiga och vi vill såklart i möjligaste mån visa dem att det är en självklarhet för oss när det kommer till att ta ett miljö- och samhällsansvar. Riksbyggen har i dag integrerat hållbarhetsarbetet i bolagets olika processer och rutiner, säger Tommy Kjellén, kundansvarig fastighetschef på Riksbyggen.

Nya EU-direktiv för hållbarhet

En av Riksbyggens kunder är SEB Investment Managements bostadsfonder Domestica, med hyreshus i ett flertal svenska städer. Riksbyggen har varit totalförvaltare av fondernas fastigheter sedan den första fonden startades 2012. Arbetet inkluderar allt från drift och underhåll till uthyrning, ekonomisk förvaltning och projektledning vid nyproduktion.

Även inom finansbranschen ökar kraven på hållbarhet. EU vill till exempel att hållbarhet blir ett reglerat område vid investeringar, och en ny lag kan komma att träda i kraft inom en snar framtid.

– Inom SEB Investment Management finns en ambition att vara med och driva utvecklingen framåt när det kommer till att skapa mer levande och hållbara städer och samhällen. Hållbarhetstänket präglar allt från ägande, förvaltning, utveckling av befintliga bestånd till investerarrelationer samt medarbetare och då är det viktigt att våra samarbetspartners också tänker likadant, säger Lulu Valevie.

Gemensamma mål varje år

Därför är hållbarhetsarbetet en central och integrerad del i fond och fastighetsförvaltningen. Hållbarhetsmålen sätts varje år i samverkan mellan Riksbyggen och Domesticafonderna där arbetet är uppbyggt kring tre områden; miljö, socialt ansvar samt styrning och kontroll.

– Tillsammans med kunden har vi bland annat placerat ut solceller på alla tak i nybyggnationer. Vi ser till att alla hyresgäster behandlas lika, oavsett inkomst och ålder och vi tittar på att andra aspekter så som utemiljö hålls i skick för att trivseln och viljan att stanna längre ska öka, avslutar Tommy Kjellén.