Öppet fönster; Hur håller vi uppe bostadsbyggandet trots coronapandemin? 2020-06-21, kl 06:30

Öppet fönster; Hur håller vi uppe bostadsbyggandet trots coronapandemin?

Byggföretagen spår i sin senaste konjunkturrapport ett kraftigt fall i bostadsbyggandet för 2020 till 35 700 bostäder. Hur håller vi uppe bostadsbyggandet trots coronapandemin? Medverkande är Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen, Cathrine Danin, senior ekonom på Swedbank och Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen samt chef för affärsområde Bostad. Moderator, Håkan Andersson, presschef Riksbyggen.

I Öppet Fönster vill vi på Riksbyggen diskutera aktuella frågor inom bostadspolitiken.

Lyssna på podden Öppet fönster avsnitt 7

I spåren av coronapandemin följer varsel och permitteringar som i sin tur ger upphov till betalningsproblem och antagligen långsiktig påverkan på två av samhällets grundpelare - bo och jobba. Vilka åtgärder är det som behöver sättas in för att inte den relativt höga byggtakt, som tagit många år att bygga upp, inte ska raseras? Lyssna på Öppet fönster!

Riksbyggen föreslår statliga byggnadskreditiv för att upprätthålla en hög byggtakt

Riksbyggens förslag om Ungbolån enligt CSN-liknande upplägg

För mer information:
Håkan Andersson, presschef på Riksbyggen, 072-239 00 66

Bilder