Lagar och regler för dig i hyresrätt

När måste det vara tyst i en lägenhet och får man hyra ut sin hyresrätt i andrahand? Vi reder ut vad som gäller för dig som bor i hyresrätt.

Så funkar det att bo i hyresrätt

Att ha ett förstahandskontrakt och bo i en hyresrätt innebär att du permanent hyr en bostad från en hyresvärd. Hyresvärden kan vara en privatperson, kommun eller företag.

Du äger alltså inte din bostad eller någon andel i en förening. Utan du får bo i lägenheten i utbyte mot en månadshyra.  

I en hyresrätt har hyresvärden ansvar för den stora helheten, både vad gäller hyresrätterna och huset. Men även du som hyresgäst har vissa ansvar.

Som hyresgäst måste du ta hänsyn till din omgivning och dina grannar och förhålla dig till de regler som finns. Vilka regler som gäller i just det hus du bor i brukar finnas med i hyresavtalet.

 

Andrahandsuthyrning

Ska du studera eller arbeta på annan ort, eller prova att flytta ihop med din partner? Då kan du få tillstånd att hyra ut din lägenhet i andra hand. Blankett för uthyrning i andra hand hittar du på hyreswebben eller hos på ditt lokala Riksbyggenkontor. Du måste ange varför du vill hyra ut, hur länge och till vem.

Tänk på att du som har förstahandskontraktet är ansvarig för att hyran betalas och att ingenting går sönder i lägenheten. Om du hyr ut i andra hand utan att Riksbyggen godkänt det kan du förlora ditt hyreskontrakt.

Du ska alltid skriva ett avtal med andrahandshyresgästen. I kontraktet, som du kan köpa i bokhandeln, bör du skriva vilken tid som avtalet gäller och vad som händer om hyresgästen missköter sig eller förstör någonting.

Den som hyr i andra hand får inte överta hyreskontraktet.

Kom ihåg att skriva var Riksbyggen kan nå dig. Vet du att du kan vara svår att nå under tiden som du hyr ut din lägenhet ska du lämna en fullmakt till en person som har rätt att företräda dig som hyresgäst. Du måste också meddela Riksbyggen vem som fått fullmakten, och hur vi kan kontakta den personen.

Störningar

Om du blir störd av dina grannar: försök först att prata med den som stör. Om det känns obehagligt kan du ringa Riksbyggens dygnet runt-service på telefon 0771-860 860, så får du hjälp att kontakta störningsjouren på din ort. Numret till störningsjouren finns också på informationstavlan i trapphuset.

Generellt gäller att det ska var tyst och lugnt i huset mellan klockan 22.00 och 06.00. Men visst får man ha fest någon gång. Tala då om det för dina grannar några dagar i förväg och visa hänsyn.

Hyresnämnden

Hyresnämnden medlar i tvister som rör bostäder och lokaler. Nämnden fattar beslut i vissa frågor, till exempel rätten att hyra ut en lägenhet i andra hand.

Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningenär en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. De arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad.

Hyreslagen

Hyreslagenär en lag som reglerar förhållandet mellan den som hyr ut och den hyrande, ibland omnämns den i samband med lägenhetsuthyrning. Hyreslagen ingår i Jordabalken, kapitel 12.

Riksbyggens hyrespolicy

vår hyrespolicy kan du läsa vad som gäller för dig som vill flytta till någon av våra hyresrätter.