Kvalitet och engagemang lönar sig

Riksbyggen är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det är ett kvitto på att vi klarar lagarna på miljöområdet och att vi har ett strukturerat sätt att arbeta med miljöfrågorna. Men vi nöjer oss inte med det.

Vi har satt upp tuffa mål för att minska vår miljöpåverkan och arbetar konkret med miljöfrågorna varje dag; när vi bygger nya bostäder och i vår fastighetsförvaltning. Det är naturligt för oss eftersom bygg- och fastighetssektorn svarar för 35 procent av energianvändningen.

Vårt miljöarbete är en långsiktig investering, precis som allt annat vi gör. Vi är ett kooperativt företag som gör affärer med sikte på framtiden. Vi har alltså inte lika bråttom att få avkastning på investeringarna som många andra företag.

Dessutom är vi övertygade om att kvalitet och engagemang lönar sig i längden.

Ekosystemtjänster from Patrik Instedt on Vimeo.


Vårt ägarförhållande, att vi är ett kooperativt företag och inte ett aktiebolag, gör att vi kan satsa på vårt miljöarbete mer långsiktigt.

/ Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef.

Miljöskolan - Så gör du skillnad!

KlimatskolanI Miljöskolan får du vardagsnära tips om hur du på ett enkelt sätt kan leva mer miljöanpassat. Utbildningen är både underhållande och informativ. 

Ta mig till Miljöskolan >>

Riksbyggen tycker

 • Uthyrning av bostadsrättslägenheter - Yttrande över promemorian

 • Bostadsbyggande behövs för att bostadsmarknaden ska fungera

 • Öppet brev till bostadsminister Stefan Attefall

 • Riksbyggen välkomnar förslag för översyn av hyresrätter och vissa andra boendeformer

 • Riksbyggen om fjärrvärmens framtid

 • Debatt: Låt alla få samma rotavdrag!

 • Dåligt underbyggt förslag av regeringen i bostadsfrågan

 • Kommentar delbetänkande av Hyresbostadsutredningen: Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt

 • Stärk kundernas ställning på fjärrvärmemarknaden

 • Riksbyggen välkomnar tuffare krav på energideklarationer

 • Hus kan byggas mer energisnålt

 • Bredda och fördjupa ROT-avdraget

 • Producenterna av förpackningar ska ta sitt ansvar

 • Kundinflytandet måste öka

 • Det behövs ett miljardprogram till boendet – för klimatets skull!

 • Riksbyggens yttrande till äldreboendedelegationens betänkande

 • ROT-avdraget räcker inte

2014-10-24

Mina besökta

Objekt

Projekt