Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök
2015-10-02, kl 12:25

Riksbyggen välkomnar regeringens bostadsrättsutredning

Riksbyggen har tillsammans med flera andra företag och organisationer i branschen efterlyst en utredning av bostadsrättslagstiftningen för att stärka konsumentskyddet. Mot den bakgrunden välkomnar nu Riksbyggen regeringens beslut om att tillsätta en bostadsrättsutredning.

Riksbyggen har tillsammans med flera andra företag och organisationer i branschen efterlyst en utredning av bostadsrättslagstiftningen för att stärka konsumentskyddet. Mot den bakgrunden välkomnar nu Riksbyggen regeringens beslut om att tillsätta en bostadsrättsutredning.

Vi anser att gällande redovisningslagstiftning och kompletterande normgivning bättre kan anpassas till bostadsrättsföreningarnas verksamhet och förhållanden. Bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar och annan information om verksamheten behöver förbättras för att medlemmar och blivande bostadsrättsinnehavare ska få tillfredsställande och relevant insyn. Mer information om Riksbyggens tidigare ställningstaganden och förslag finns i den skrivelse som tidigare i år skickats till Justitiedepartementet, se bifogat dokument nedan.

För mer information:

Mårten Lilja, chef AO Bostad och vice vd, Riksbyggen, tel 08-6984218

Bilder