Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök
2012-04-18, kl 13:38

Riksbyggen om fjärrvärmens framtid

En ny lagstiftning inom fjärrvärmesektorn ska finnas på plats nästa år – det beskedet gav näringsminister Anna-Karin Hatt vid ett dialogmöte i slutet av mars. Lagstiftningsarbetet ska inriktas på att stärka konsumenten genom att bland annat införa en prisändringsprövning och genom att fjärrvärmeproducenter ska åläggas att redovisa restvärmepotential. Riksbyggen är överlag positiva till förslagen

En ny lagstiftning inom fjärrvärmesektorn ska finnas på plats under år 2013 – det var beskedet från näringsminister Anna-Karin Hatt vid ett dialogmöte i slutet av mars. Lagstiftningsarbetet ska enligt ministern inriktas på att stärka konsumenten genom att införa en prisändringsprövning och likabehandlingsprincip, att skapa ett reglerat inträde till fjärrvärmenäten för restvärmeproducenter samt genom att fjärrvärmeproducenter ska åläggas att redovisa restvärmepotential.

Riksbyggen är överlag positiva till förslagen

- Fjärrvärme är ett i grunden klimatsmart energialternativ som passar väl in i vår ambitiösa hållbarhetspolicy. Som kundägt företag är det glädjande att konsumentperspektivet lyfts fram av regeringen som en viktig utgångspunkt i lagstiftningsarbetet, säger Mårten Lilja, kommunikationschef på Riksbyggen.

Mårten Lilja påpekar även att idén om en prisändringsprövning, som ett sätt att stävja oskäliga prishöjningar, ligger i linje med den modell som Riksbyggen tillsammans med Svensk Fjärrvärme och SABO tidigare föreslagit (läs mer om förslaget under länken till höger).

Det går att göra mer

Trots Riksbyggens positiva grundinställning menar Mårten Lilja att det finns ytterligare potential för att främja en långsiktigt hållbar utveckling som lagstiftaren bör överväga. Ett exempel vore att prisändringsprövningen ska vara mer generös mot fjärrvärmeproducenten när prisändringar beror på investeringar i långsiktigt hållbara klimatinvesteringar. På så sätt skapas incitament för att göra fjärrvärmen till en än mer miljövänlig energiform.

-  Vi kommer att fortsätta vårt aktiva deltagande i lagstiftningen kring framtidens fjärrvärme, med utgångspunkt att såväl konsumenten som miljön ska värnas, avslutar Mårten Lilja.