Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök
2010-04-08, kl 13:00

Trots den svaga konjunkturen – Riksbyggen redovisar ett starkt resultat

Bostadskooperativa Riksbyggen redovisar ett starkt helårsresultat för 2009. Vinsten före skatt blir 325 Mkr. Vd Sten-Åke Karlsson konstaterar att Riksbyggen, trots de marknadsmässiga problem som följde med den globala finanskrisen, klarat svårigheterna och kan visa mycket positiva siffror.

Bostadskooperativa Riksbyggen redovisar ett starkt helårsresultat för 2009. Vinsten före skatt blir 325 Mkr. Vd Sten-Åke Karlsson konstaterar att Riksbyggen, trots de marknadsmässiga problem som följde med den globala finanskrisen, klarat svårigheterna och kan visa mycket positiva siffror.

– En vinst på 325 mkr före skatt känns som ett bra resultat, säger han. Det innebär att vi kan lämna en god utdelning till våra andelsägare. I resultatet är även inarbetat återbäring på köpta tjänster till våra andelssägande förvaltningskunder. 

– Vi ser nu att det börjar lätta på marknaden: försäljningen av nyproducerade lägenheter fungerar bra och vi planerar för en ökad produktionsvolym för innevarande år. Affärsområde Bostad påbörjade under perioden totalt 408 (274) lägenheter i nyproduktion.

– Vår verksamhet inom affärsområde Fastighetsförvaltning har utvecklas väl och vi har under 2009 fått in nya förvaltningsvolymer, både vad gäller bostadsrättsföreningar, hyresrätter och kommersiella lokaler, avslutar Sten-Åke Karlsson. 

Ekonomiska fakta, mkr (siffror inom parentes avser år 2008):

Nettoomsättning:               3 931 (4 640)
Årets resultat före skatt:        325    (118)
Eget kapital:                      4 127 (3 913)                                          
Soliditet:                            36 % (34 %)

Koncernens direktägda förvaltningsfastigheter har ett bokfört värde på 1 238 mkr (1 227), med ett bedömt marknadsvärde på 2 018 mkr (1 963).    

Styrelsen föreslår en utdelning på 58 kr (20) per andel.    

För mer information kontakta vd Sten-Åke Karlsson, tfn 08-698 42 15 eller ekonomi- och finanschef Åsa Ohlström, tfn 08-698 42 62