Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök
2007-10-16, kl 14:26

Stabilt delårsresultat för Riksbyggen

Riksbyggen har en bra och stabil resultatnivå och redovisar för perioden 1/1-31/8 2007 ett resultat på 364 Mkr före skatt (451). Resultatet överträffar företagets ekonomiska mål.

– Båda våra affärsområden, Förvaltning och Bygg, går bra och framförallt är det affärsområde Bygg som gör ett starkt resultat, säger Sten-Åke Karlsson, Riksbyggens vd.

Den 31 augusti var Riksbyggens likvida medel 8 558 Mkr (8 310), det egna kapitalet 4 444 Mkr (4 251) och soliditeten 35,1 procent (33,6).

Affärsområde Bygg påbörjade under perioden totalt 489 (743) lägenheter i nyproduktion. Antalet osålda lägenheter och småhus var den 31 augusti 5 (23) stycken.

Affärsområde förvaltning förvaltar 172 000 lägenheter samt 600 000 kvm lokalyta åt olika kunder.

Koncernens förvaltningsfastigheter med ett bokfört värde på 1 004 Mkr bedöms ha ett övervärde på cirka 700 Mkr.

Antalet anställda uppgår till cirka 2 700 personer.

För mer information kontakta ekonomi- och finanschef Åsa Ohlström, tfn 08-698 42 62