Fasadrenovering och tillbyggnad av balkonger

För Brf Svetsaren stod inför omfattande underhåll av fasader, balkonger och entréer.

Fakta

Förening: Brf Svetsaren
Antal lägenheter: 294
Byggår: 1962 
Omfattning på arbete: Fasad, tilläggsisolering, balkonger, tak och entrépartier
Avgiftspåverkan: Ca 17 % 
Tidsåtgång: Ca 2 år 
Ansvarig projektledare från Riksbyggen: Per Lönnheden

Om föreningen

Brf Svetsaren i Järfälla stod inför omfattande underhållsåtgärder, bland annat av sina fasader och balkonger. Det var stora och både tids- och penningkrävande insatser som stod, bokstavligt, framför dörren. Även entréerna till huset var i stort behov av upprustning.

Styrelsen hade varken tid eller kunskap att engagera sig på djupet i alla åtgärder och sökte därför en totalentreprenad som kunde samordna och hålla i helheten. Och som kunde garantera att tidsplan och fastställd budget hölls.

Tryggheten var mycket viktig när styrelsen beslutade sig för att ge oss på Riksbyggen uppdraget. Det var centralt för styrelsen att kunna ge sina föreningsmedlemmar tydliga indikationer om när de olika arbetsinsatserna skulle vara slutförda, och vad det i praktiken innebar för respektive medlems faktiska månadsavgift.

Styrelsens ambition var att ta ett helhetsgrepp på huset för att utnyttja byggställningarna maximalt när de ändå satt uppe. Därför bestämde de i samråd med oss på Riksbyggen för att parallellt med fasad- och balkongrenoveringen även passa på att tilläggsisolera fasaden, renovera tak- och entrépartier samt att renovera tvättstugan.

Fasadrenovering med ny tilläggsisolering

Den gamla, falnande så kallade bomputsen knackades ner och ersattes med ny puts i samma färgsättning som den ursprungliga. Innan den nya putsen kom på plats passade vi också på att komplettera med en tilläggsisolering på 80 millimeter. En ny, torr och välisolerad fasad leder– förutom de rent estetiska aspekterna – till ett bättre inomhusklimat och en kraftigt sänkt energianvändning.

Utbyggnad och nybyggnad av balkonger

När byggställningarna skulle upp för fasadrenoveringen var det ett utmärkt tillfälle att även titta på balkongfrågan. Styrelsen

undersökte om det fanns möjlighet för ettorna i huset att få en balkong istället för de franska balkonger de haft tidigare. De
ville samtidigt passa på att erbjuda medlemmar som redan hade balkong att förlänga dem med 1,2 meter, vilket skulle medföra ett större användningsområde.

I samband med utbyggnaden av balkongerna passade vi på att ersätta de gamla balkongräckena i betong med nya räcken i frostat glas, som ökade ljusinsläppet betydligt. Medlemmarna erbjöds olika tillvalsmöjligheter som inglasning, markiser, trätrall etc. Eftersom det exteriöra utseendet skulle komma att påverkas krävdes bygglov för dessa balkongåtgärder, vilket Riksbyggen också tog hand om.

Takrenovering

När byggställningarna var uppe passade vi på att byta ut all gammal takpapp och göra diverse olika plåtarbeten på taket. Förutom att åtgärda mindre läckor kompletterade vi taket med olika säkerhetsanordningar, till exempel rasskydd för de som ska arbeta på taket.

Entrépartier

När föreningen höll på att fräscha upp husets exteriör bestämde de sig för att även ta tag i de kanske allra mest synliga partierna – själva entréerna till huset. Därför ersatte vi de gamla entréerna med nya dörrpartier i ek. Mycket stilfullt. Vi försåg dessutom entréerna med beröringsfria läsare och kodlås som ersatte tidigare nycklar.

Slutresultatet blev en snyggare och mer välkomnande entré med betydligt högre säkerhet. Säkerheten höjdes genom att man kunde ha låst även på dagtid och snabbt kunde spärra borttappade nycklar.

Renovering av tvättstuga

Tvättstugan i Brf Svetsaren var gammal och nedsliten och i stort behov av en totalrenovering. Föreningen beslutade att byta ut gamla tvättmaskiner och torktumlare mot nya samt att byta ut alla ytskikt mot nya. Nytt kakel, golv, ommålning av väggar och nytt akustiktak.

Vi passade också på att byta ut vissa fönsterpartier och att genomföra el- och ventilationsåtgärder, så att tvättstugan uppfyllde dagens högre krav på säkerhet och effektivitet.

Sist men inte minst, ersatte vi den traditionella bokningslistan med ett digitalt bokningssystem som gör det möjligt att boka sin tvättid via internet eller vid en bokningsstation i tvättstugan.

Summering

Sammanfattningsvis kunde både styrelsen och vi på Riksbyggen konstatera att ovanstående åtgärder inneburit en rejäl ansiktslyftning för hela huset. Det blev nästan som ett nytt hus och är mycket uppskattat av de boende. Till ändå rimliga avgiftshöjningar på 17 procent.

De nya balkongerna, både de utbyggda och de helt nya, gjorde att medlemmarna fick som ett rum extra och att fler kunde sitta ute och äta med utsikt över Mälaren.

Dessutom ökade värdet på ettorna med nästan 350 000 kronor, att jämföra med byggkostnaden på cirka 100 000 kronor.

Riksbyggen genomförde hela ombyggnationen från start till mål. Vi gjorde den första utredningen som låg till grund för hela arbetet. Och därefter projektering, byggledning samt projektledning.

Slutbesiktningen gjordes av en oberoende besiktningsman för att få en objektiv bedömning. Utmaningarna i projektet var att hålla de boende kontinuerligt informerade om vad som pågick i huset samt säkerhetsaspekter, som alltid vid större byggprojekt. Allt som allt tog det två år att genomföra samtliga åtgärder. Två år som var väl värda att vänta på enligt både styrelsen och medlemmarna i huset.

Fyll i formuläret för mer information om renovering och ombyggnad