1940-talet - Riksbyggen grundas

Finska vinterkriget avslutas. Därpå bryter andra världskriget ut och pågår i fem år. På det följer kalla kriget mellan öst och väst. Men det här är inte bara ett decennium av krig och elände.

Calle Schewens vals skvalar ur grammofon-högtalarna, tetraförpackningen uppfinns och världens starkaste tjej med långa strumpor tar plats i våra bokhyllor.

Det här är en tid då väldigt många människor bor i fuktiga små bostäder med stora barnkullar. Bostadsproduktionen är låg och byggnadsarbetare rullar tummarna. Några kloka fackföreningsmän från Göteborg tar initiativet att grunda Riksbyggen för att skapa bättre bostäder, fler jobb och få fart på samhällsekonomin.