2018-12-18, kl 10:15

Ny statistik över de största kooperativa företagen

De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige har tillsammans en omsättning på 434 miljarder och 100 000 anställda. Det visar ny statistik som Svensk Kooperation har tagit fram. Riksbyggen är ett av de tio största kooperativa företagen.

Svensk Kooperation har samlat in och sammanställt fakta om de största kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige. De 100 största ekonomiska föreningarna hade förra året en sammanlagd omsättning på 273 miljarder kronor och de nio rikstäckande ömsesidiga företagen hade under samma period en sammanlagd premieintäkt och premieinkomst på 161 miljarder kronor, och tillsammans har företagen uppskattningsvis närmare 100 000 anställda.

– De kooperativa och ömsesidiga företagen utgör en viktig del av näringslivet i Sverige, vilket också dessa siffror visar. Den kooperativa sektorn är större än de flesta tror och den har stor potential att öka än mer, säger Tommy Ohlström, ordförande i Svensk Kooperation.

Kooperativa Riksbyggen startade 1940 med ett tydligt samhällsuppdrag redan från början, att bidra till att bygga bort bostadsbristen. Samma uppdrag gäller idag och under de senaste åren har Riksbyggen kraftigt ökat sin produktion av nya bostäder, både hyres- och bostadsrätter.

– Långsiktighet och hållbarhet präglar det kooperativa företagandet och det gäller i högsta grad även Riksbyggen. Den ekonomiska hållbarheten är central, bara genom lönsamhet och tillväxt kan vi bidra till att lösa utmaningarna på bostadsmarknaden och skapa ett mer hållbart samhälle, säger Leif Linde, vd på Riksbyggen.

Riksbyggen har nyligen utsetts till det mest hållbara företaget inom fastighetsbranschen. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare och förvaltar över 200 000 bostadsrätter och 100 000 hyresrätter. Det innebär att mer än en halv miljon människor bor i bostäder som Riksbyggen tar hand om. Sammanlagt har Riksbyggen verksamhet på över 430 orter runt om i landet.

Undersökningen omfattar de 100 största ekonomiska föreningarna och de ömsesidiga företagen i Sverige. Det finns ytterligare cirka 30 000 ekonomiska föreningar, så det kooperativa Sverige är ännu större än det som täcks in i undersökningen.

Siffrorna baserar sig på 2017 års verksamhet och undersökningen genomförs för fjärde året i rad av Svensk Kooperation. Uppgifter som tidigare inte finns samlade och sammanställda har hämtats från offentliga register och databaser, årsredovisningar och företags hemsidor. På www.svenskkooperation.se finns hela rapporten, en beskrivning av varje företag samt de uppgifter som samlats in. Där finns också stora möjligheter att sortera, filtrera och jämföra företagen i rapporten utifrån olika parametrar. 

För mer information:
Leif Linde, vd Riksbyggen, 08- 698 41 01
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66