Slopat investeringsstöd för hyresrätter slår hårt mot unga och ekonomiskt utsatta grupper 2018-12-13, kl 15:45

Slopat investeringsstöd för hyresrätter slår hårt mot unga och ekonomiskt utsatta grupper

Riksdagens beslut om att anta förslaget till statsbudget från Moderaterna och Kristdemokraterna innebär att Investeringsstödet för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande försvinner den 1 januari 2019. Riksbyggen har i sin kommande produktion av hyresrätter planerat att använda stödet för att bygga fler bostäder som många har råd att efterfråga.

– Det är besvärande att investeringsstödet dras in med kort varsel. De grupper som påverkas är de som redan idag har det tufft på bostadsmarknaden, unga personer och hushåll med svagare ekonomi. Hyresnivåerna per månad i en trerummare blir 1 250 kronor dyrare i Luleå, 1 900 kr dyrare i Helsingborg och 2 100 kr dyrare i Stenungsund när stödet försvinner, säger Cattis Carlén, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

Införandet av det skärpta amorteringskravet har gjort det betydligt svårare för många att köpa en bostad. Det gäller både förstagångsköpare men även hushåll som har behov av att flytta. De har egentligen råd men amorteringskravet i kombination med höga kalkylräntor gör att lånelöftet uteblir. Många grupper är idag helt hänvisade till hyresmarknaden med nyproducerade hyresrätter.

– Investeringsstödet, som reformerades tidigare i år, öppnade en möjlighet att bygga hyresrätter med hyresnivåer som betydligt fler har råd att efterfråga. Nu förändras förutsättningarna för att bygga hyresrätter i små och medelstora kommuner, vilket gör det än mer akut att få till en långsiktig och bred politisk uppgörelse om förutsättningarna bostadsmarknaden, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad på Riksbyggen

I övergångsregeringens budgetproposition föreslogs att riksdagen skulle bemyndiga regeringen att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som (inklusive tidigare gjorda åtaganden) medför behov av framtida anslag på högst 4,5 miljarder till investeringsstödet för tidsperioden 2020-2022. Något sådant bemyndigande fanns inte i den budget som beslutades om tidigare i veckan.

Riksbyggen har under 2018 beslutat att dubbla sin produktion av hyresrätter och investeringsstödet var en viktig del av den satsningen.

>>Riksbyggen dubblar produktionen av hyresrätter

För mer information:
Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18
Cattis Carlén, bostadspolitisk expert på Riksbyggen, 08-698 41 72

Bilder