Riksbyggen, Robert Dicksons stiftelse och Hemsö utvecklar hållbar stadsdel vid Carnegie Brygga i Göteborg 2018-12-11, kl 09:30

Riksbyggen, Robert Dicksons stiftelse och Hemsö utvecklar hållbar stadsdel vid Carnegie Brygga i Göteborg

Riksbyggen har tillsammans med Robert Dicksons stiftelse och Hemsö vunnit en markreservation vid Carnegie Brygga, i Majorna i Göteborg. Målsättningen är att utveckla en ny stadsdel som tar tillvara på områdets unika karaktär och där social- och miljömässig hållbarhet är en röd tråd genom hela projektet. Sammanlagt handlar det om 150 nya bostäder samt lokaler för samhällsservice, bland annat för utbildning.

Genom en blandning av upplåtelseformer, olika lägenhetstyper och lokaler för olika verksamheter bildas en levande stadsdel. Den nya stadsdelen blir inte bara för de boende, utan även en plats för arbete och besök i den vattennära miljön.

Riksbyggen kommer att bygga bostadsrätter och Robert Dicksons stiftelse hyresrätterna. Hemsö kommer att utveckla en förskola alternativt grundskola och andra lokaler för verksamheter inriktade på samhällsservice. Även möjligheten till ett nytt äldreboende i anslutning till parken ska utredas.

– Genom utvecklingen av Carnegie Brygga med både nya bostäder och lokaler för olika typer av verksamheter kan den nya stadsdelen bli en tillgång för hela Göteborg. Carnegie Brygga har en plats i Göteborgs historia och som nu byggs för att möta en mer hållbar framtid, säger Jahja Zeqiraj, ordförande i Fastighetsnämnden, Göteborgs stad.

– Riksbyggen är mycket glada över markreservationen. Vi vill utveckla Carnegie Brygga till en inkluderande och tillgänglig plats som är öppen för hela staden. Riksbyggen ligger i framkant när det gäller att skapa mer hållbara boendemiljöer och den specialistkunskapen tar vi med oss till projektet vid Carnegie Brygga, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg.

– Det är mycket roligt att vi tillsammans nu får möjlighet att skapa en helt ny hållbar stadsdel i Göteborg. Betoningen på mångfald i området känns inspirerande där vi nu kan addera vår kompetens och långa erfarenhet av att utveckla fastigheter för offentlig service, säger Anna Marand, Projektutvecklingschef på Hemsö.

– Stiftelsen har sedan dess grundande byggt och förvaltat fastigheter i Majorna. Det är ett av stiftelsens kärnområden och även vårt största förvaltningsområde. Det gör det extra roligt för oss att vara med och utveckla nya bostäder där. Carnegie Brygga kommer bli ett eftertraktad boende för våra destinatärer när det står färdigt för inflyttning. Stiftelsen ser framemot att kunna erbjuda våra destinatärer möjlighet att bo vid vattnet mitt inne i stan till en skälig hyra, säger Mikael Jansson, vd Robert Dicksons stiftelse.

Några ledord om projektet:
- Ett älvrum för alla med bryggor och gradänger ner mot älven
- Verksamheter och lokaler längs vattnet och i västersolen
- Målpunkter och stråk som länkar staden till älven
- Ett levande stadsplan och inre stråk rikt på lokaler för olika verksamhetstyper och storlekar
- Ett koncept med fokus på kultur som platsskapare och identitetsbärare
- En socialt hållbar stadsdel med ett mångfald av boendeformer
- En robust och hållbar bebyggelse
- Förskola och verksamheter
- Mobilitetshub som en flexibel parkeringslösning

Fakta:
Arkitekt: Liljewall arkitekter

Bostäder
Totalt antal lgh: ca 150 st (50% BRF och 50% HR)
Stora lägenheter 3 - 4 RoK: ca 73 st
Små lägenheter 1 - 2 Rok: ca 77 st

Verksamheter
Totalt ca 9500 m2.
Verksamhetslokaler omfattar både bottenvåningar på bostadshusen samt lokaler för samhällsservice i Kv Oscar.

Utbildning
Totalt ca 2500 m2. Förskolan med 6 avdelningar/F-3 skola som fördelas på två plan. Utemiljön utgörs av 1000 m2 takträdgård ovanpå lokalerna samt den befintlig parken på 3600 m2 i direkt anslutning till byggnaden.

För mer information:
Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg, 031-704 68 63
Mikael Jansson, vd Robert Dicksons stiftelse, 0706 – 18 30 40
Anna Marand, Projektutvecklingschef Hemsö, 08 – 501 170 05

Bilder