Bygglov klart för Riksbyggens 143 bostäder på Fredriksskansområdet i Kalmar 2018-11-22, kl 15:00

Bygglov klart för Riksbyggens 143 bostäder på Fredriksskansområdet i Kalmar

I Fredriksskans i Kalmar planerar Riksbyggen för en ny stadsdel som genomsyras av hållbarhet. Det blir hus med högt ställda miljökrav, smarta lösningar för att underlätta en mer hållbar livsstil för de boende samt ökad social hållbarhet genom blandade upplåtelseformer och en utformning utifrån människans behov av möten och aktiviteter.

– Bygglovet är nu klart vilket är en viktig steg i processen för att kunna skapa attraktiva och mer hållbara bostäder i Fredriksskans. Vi räknar med att kunna komma igång med byggnation av garage under kvartal 1 2020 och igångsättning av bostäderna under kvartal 1 2021, säger Magnus Laneborg, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad Sydost.

Riksbyggen kommer att bygga bostäder med inriktning för olika målgrupper och med blandade upplåtelseformer. Det blir två bostadsrättsföreningar varav den ena blir en så kallad Bonum-förening, Riksbyggens seniorboendekoncept som vänder sig till hushåll där minst en av de boende fyllt 55 år. Den andra föreningen blir en ”vanlig” bostadsrättsförening med lägenheter i storlek 2-5 rum och kök. I båda föreningarna ligger stort fokus på tillgång till uteplats och förslaget innehåller spännande balkonglösningar.

Följande etapper är planerade:

Hyresrätter: 67 lägenheter, 1-3 rum och kök + förskola om ca 400 kvm.
Bonum seniorbostadsrätter: 35 lägenheter, 2-5 rum och kök
Bostadsrätter: 41 lägenheter, 2-5 rum och kök

Social hållbarhet är en viktig del i utvecklingen av det nya bostadsområdet fokus och kvarteret är planerat utifrån människans behov av möten och aktiviteter. Området ska vara öppet för alla, året runt och vara en naturlig och självklar mötesplats för Kalmarborna och besökare.

För gestaltningen av projektet står arkitekterna Sandell­ Sandberg, med Thomas Sandell i spetsen. Tillsammans har vi tagit fram ett koncept som vi kallar “En varierad helhet”. Det betyder att formspråk, kulörer och material samspelar, men anpassas till projektets omgivning.

Byggnaderna kommer att certifieras med Miljöbyggnad Silver, vilket är ett svenskt system för certifiering av byggnader som premierar låg energianvändning, goda innemiljöer och granskade materialval.

För mer information:
Magnus Laneborg, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad Sydost, 048-05 78 31

Bilder