Riksbyggens Brf Guldspiran nominerad till Skånes arkitekturpris 2018-11-21, kl 07:55

Riksbyggens Brf Guldspiran nominerad till Skånes arkitekturpris

Varje år utlyser Region Skåne i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne ett skånskt arkitekturpris som premierar en god byggd miljö i Skåne. Riksbyggens Brf Guldspiran vid Holma Torg, Malmö, är ett av de nominerade projekten till årets arkitekturpris.

Brf Guldspiran består av 21 bostadsrätter som stod klara 2016 och är en del av den satsning som gjorts på Holma Torg av Riksbyggen, MKB Fastighets AB och Malmö stad Gatukontoret. Mitt i Holma har det nya Holma Torg växt fram med tre nya bostadshus, butiker, mötesplatser, och verksamheter. Ett av dessa tre hus utgörs av Brf Guldspiran.

– Vi är mycket glada och hedrade över nomineringen. Framför allt är det roligt med den utveckling som skett av Holma torg och där Riksbyggen som en långsiktig samhällsbyggare bidragit till en helhet som många uppskattar, säger Ulrika Nyström, regionchef för Riksbyggen i södra Sverige.

Juryns motivering:

”Holma torg i Malmö är ett stadsbyggnadsprojekt med hög integritet som utgår från miljonprogrammets kvaliteter trots att dessa kanske inte alltid stämmer överens med den rådande stadsbyggnadsdiskursen. Höjd kvalitet på befintliga stråk, nya publika rum, vegetations- och materialval, rumsskapande belysning och volymspelet mellan nya och befintliga byggnader är några kvaliteter som utmärker projektet. Det är ett återhållsamt och välgörande projekt, med en lågmäld humor i hur de befintliga bostadshusen har fått låna några av de tillkommande byggnadernas estetiska uttryck.”

Fakta om projektet:
Byggherre: Riksbyggen
Arkitekt: Arkitektlaget Skåne AB
Antal bostadsrätter: 21
Färdigställt: 2016
Adress: Holma torg

Årets vinnare avslöjas 22 november på eventet Kreativa Skåne.

Om priset: Premierar god byggd miljö
Arkitektur är mer än hus och byggnader. Skånes Arkitekturpris lyfter upp och premierar god byggd miljö i Skåne som ser till helhetsperspektivet med rumsliga samband, som till exempel landskap och friytor. En aktuell fråga är hur platsers kvaliteter tillvaratas och utvecklas vid nybyggnation – både i dag och i framtiden.

Läs mer om Skånes Arkitekturpris

För mer information:
Ulrika Nyström, regionchef på Riksbyggens affärsområde Bostad Syd, 0730-89 53 50.

Bilder