Hållbarhet: Nu startar inflyttningen Riksbyggens Brf Viva i Göteborg 2018-11-21, kl 10:00

Hållbarhet: Nu startar inflyttningen Riksbyggens Brf Viva i Göteborg

För knappt två år sedan sattes spaden i marken för Riksbyggens Brf Viva, med målet att skapa Sveriges mest innovativa och hållbara bostadsprojekt baserat på gedigen forskning inom Positive Footprint Housing, PFH. I veckan startade inflyttningen för den första etappen som består av 47 lägenheter.

Brf Viva byggs i Guldheden i Göteborg och består totalt av 132 lägenheter. Inflyttningen i den första etappen pågår under resten av november. De två kvarvarande etapperna kommer att flytta in under första halvåret 2019.

– Det är en milstolpe att inflyttningen i Brf Viva nu har startat. Riksbyggen vill gå i täten för ett grönare och mer hållbart Göteborg. Erfarenheter från Brf Viva kommer att kunna återanvändas både i kommande Riksbyggenprojekt men också inspirera hela branschen till en mer hållbar bostadsutveckling, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen Bostad i Göteborg.

Solcellsanläggning, energilagring, återvinning av värme från ventilation (FTX), bil- och elcykelpooler, distansarbetsplatser samt resurssnålt byggande i klimatsmart betong borgar för ett projekt som visar vägen mot ett hållbart boende.

– Det känns jätteroligt att kunna välkomna de första boende till Brf Viva där vi lagt stor vikt vid social hållbarhet, med till exempel större gemensamma ytor än vad som är vanligt. Till exempel finns ett orangeri som kan användas för större kalas, en gemensamhetslokal med storbilds-TV och kök och odlingslotter. Leve livet, helt enkelt, säger Martin Lundblad, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Bostad Göteborg.

Forskning inom Positive Footprint Housing, PFH, ligger till grund för Brf Viva. PFH är tvärvetenskaplig forskning för helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling.

Projektet ska resultera i ökad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet där vunna insikter och lärdomar får sin första praktiska tillämpning i Brf Viva. Projektet är initierat av Riksbyggen i samverkan med bland andra Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi, Göteborgs Stad och RISE.

Vissa delar, som exempelvis energilagring i begagnade bussbatterier, sker med stöd från EU-projektet IRIS Smart Cities. IRIS är ett femårigt Light House-projekt, finansierat av Eus HORIZON 2020. Inom IRIS ska sju städer, varav Göteborg är en av dess, ta fram och testa smarta, hållbara lösningar inom energi, mobilitet och IKT, samt sprida lösningarna över Europa. Totalt samverkar 43 parter i nio länder och medborgarengagemang löper som en röd tråd genom projektet.

För mer information:
Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg, 031-704 68 63
Martin Lundblad, sälj- och marknadsansvarig för Riksbyggen i Göteborg, 031-704 56 12

Bilder