Kommuner tvingas meddela EU om detaljplaner 2018-11-09, kl 11:00

Kommuner tvingas meddela EU om detaljplaner

Ett nyligen uppmärksammat beslut i EU-domstolen pekar på att kommuners detaljplaner faller in under EU:s tjänstedirektiv. Därmed blir kommunerna anmälningspliktiga till EU-kommissionen. Riksbyggen, SABO och HSB har skrivit ett öppet brev för att stoppa en sådan tolkning.

– Konsekvensen av anmälningsplikten blir ökade handläggningstider vilket hämmar produktionen av nya bostäder. Detaljplaner är en kommunal angelägenhet och ska inte förväxlas med ändamålen i tjänstedirektivet. Nu måste EU:s beslutsfattare se till att detaljplaner undantas i direktivet, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Nederländskt rättsfall
EU-domstolens beslut gäller den nederländska staden Appingedam. Där ville kommunen motverka att butiker i centrum skulle flytta till mer perifera industriområden, i syfte att bevara en levande stadskärna. I ett nyligen detaljplanelagt industriområde tilläts därför endast butiker som sålde skrymmande varor, som möbler och fordon.

Det accepterades inte av en klädbutik – som valde att överklaga frågan till EU-domstolen, eftersom butiken menade att detaljplanen bröt mot EU:s tjänstedirektiv (som ska säkra etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster mellan länder inom EU).

Tidigare i år fick butiksägaren rätt. EU-domstolen valde då tolkningen att etableringsfriheten även omfattar nederländska firmor som är verksamma i Nederländerna.

Detaljplaner kan undantas
Samtidigt pågår dock förhandlingar mellan Europaparlamentet och EU:s ministerråd om ett annat EU-direktiv (direktivet om anmälningsförfaranden). Där finns möjlighet att helt undanta detaljplaner från direktivet.

– Frågan har med andra ord också bäring på hur våra lokalsamhällen utvecklas där en planprocess med ett stort inslag av demokratiskt förankrade lokala beslut både ska främjas och respekteras, säger Mårten Lilja.

För mer information:
Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18

Bilder